Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Vandringskänga på mossbeklädd sten

Storstockholms brandförsvar tar ett kliv framåt för miljön

Aktuellt
Publicerad 2020-07-09

Storstockholms brandförsvar får förnyat miljödiplom. Vid den senaste miljörevisionen som genomfördes i juni fick organisationen godkänt både för det praktiska såväl som det dokumenterade miljöarbetet och är därmed fortsatt diplomerade enligt Svensk Miljöbas.

Under de senaste fem åren har Storstockholms brandförsvar nästan halverat utsläppen av koldioxid, CO2. Störst minskning står övergången till el som är märkt med bra miljöval för. Andra bidragande orsaker är energieffektivisering av fastigheter, färre resor i tjänsten och att de resor som genomförs sker med färdmedel som är mer klimatsmarta.

- Det är kul att vi som organisation har tagit ett kliv framåt för miljön, säger Erika Wester, miljöstrateg hos Storstockholms brandförsvar.

Vid miljörevisionen lyftes förbundets engagemang i olika nätverk och projekt som en framgångsfaktor. Medarbetare från Storstockholms brandförsvar har representerat förbundet i olika sammanhang som exempelvis miljönätverket för räddningstjänsten i Sverige och på PFAS-nätverkets seminarier.

Storstockholms brandförsvar har varit drivande i att införa rapportering av skumvätsketyp i den händelserapport som skrivs efter varje insats. De gånger som tillsatsmedel som skumvätska behövs kan informationen vara avgörande för hur en olycksplats ska saneras efter en insats för att undvika en miljöskada. Händelserapporterna visar också att vi allt oftare överväger våra metodval vid insatser och väljer släckmetoder som är bättre för miljön.

- Vid insatser i områden med miljö- och naturvärden som till exempel i närheten av dricksvattentäkter och egna brunnar är det särskilt viktigt att vi försöker lösa uppgiften med så lite miljöpåverkan som möjligt. Det är därför bra att vår medvetenhet om miljöpåverkan vid insatser har ökat, säger Erika Wester.

Vid den senaste upphandlingen av sotningstjänster ställdes krav på att sotarentreprenören ska använda en modernare teknik vid sotning, så kallad roterande undertryckssotning. Tillsammans med Stockholms stad har Storstockholms brandförsvar tagit fram ett nytt koncept för ”grön sotning”. På så sätt medverkar vi till att sotningen i Stockholm utförs på ett sätt som är bättre för miljön. Mer om vad konceptet med grön sotning innebär kan du läsa här.

Jonas Nyström kommunikatör