Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Pekfinger ringer på ringklocka

Låt rätt sotare sota hos dig

Aktuellt
Publicerad 2020-07-10

Just nu förekommer det att företag i Storstockholmsområdet utför sotningstjänster åt fastighetsägare utan att vara kommunens avtalade sotare. Storstockholms brandförsvar vill därför uppmana dig som fastighetsägare att kontrollera att det är kommunens avtalade sotningsentreprenör som vill utföra sina tjänster hos dig.

- Under den senaste tiden har flera fastighetsägare kontaktat oss för att de känner sig lurade då de blivit besökta av sotare som inte är kommunens avtalade entreprenör. Ofta utför de även ventilationskontroll och kostnaden blir då högre än om bara sotning skulle utförts, säger Jan Tomtin, brandinspektör och sotningshandläggare hos Storstockholms brandförsvar.

Kommunen är skyldig enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO 2003:778) att ansvara för sotning och brandskyddskontroll. Enligt samma lag har du som fastighetsägare möjlighet att sota själv eller anlita en annan behörig sotare, så kallad egensotning. För att du ska få göra det så behöver brandförsvaret försäkra sig om att du eller den entreprenör du anlitar, har den kunskap och behörighet som krävs för att utföra sotning.

- Ett medgivande för egensotning ansöker om hos oss. Vi gör då en kontroll så att du eller den sotare du väljer har rätt behörighet, säger Jan Tomtin.

På vår webbplats kan du läsa mer om sotning och vilka sotningsentreprenörer som är avtalade av kommunen där du bor. Du hittar också blankett för ansökan om egensotning.

Jonas Nyström kommunikatör