Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Aktuellt
Publicerad 2020-06-05

Lungförändringar hos vissa räddningsdykare efter symptom på covid-19

Vi har blivit uppmärksammade på att det förekommer lungförändringar hos vissa räddningsdykare som uppvisat symtom på covid-19. Dessa förändringar skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk i samband med vattendykning då lungorna utsätts för tryck.

Räddningsdykare är en specialkompetens inom räddningstjänst och i samråd med dykläkare undersöker vi just nu vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkerställa våra medarbetares säkerhet. De räddningsdykare som under våren uppvisat covid-liknande symtom har nu tagits ur dyktjänst tills vi har fått besked från läkare om eventuell lungpåverkan och åtgärder kopplat till detta.

Det är endast räddningsdykare som dyker i vatten och som haft symtom på covid-19 som är tagna ur dyktjänst. Rökdykare och ytlivräddare påverkas inte av beslutet eftersom de inte andas komprimerad luft under vattnet och därmed inte utsätts för de risker som är förknippade med vattendykning och de tryckförändringar som uppstår på olika vattendjup.