Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Öppet hus ställs in - beredskapen prioriteras först

Aktuellt
Publicerad 2020-03-13

Vi tycker om att träffa barn och vuxna och berätta om hur man förebygger bränder och olyckor, men det är också viktigt att vi är friska och kan rycka ut när larmet går. Genom att ställa in öppet hus 10 maj minimerar vi risken för att vi själva och andra smittas med coronaviruset.

Vårt öppet hus är en av flera viktiga pusselbitar i vårt olycksförebyggande arbete, och evenemangen drar tusentals besökare till brandstationerna. Beslutet att pausa öppet hus tills vidare är ett sätt att ta det säkra före det osäkra och säkerställa en hög beredskap i Stockholmsregionen.

– Att vi ställer in öppet hus tills vidare är ett av flera steg vi vidtar för att säkra den viktiga funktion som räddningstjänsten fyller i samhället. Parallellt med att vi vidtar åtgärder för att skydda oss mot smitta planerar vi även långsiktigt för att kunna lösa våra uppgifter även om delar av vår egen personalstyrka blir smittade och måste vara hemma, säger Svante Borg, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Den långsiktiga planeringen handlar bland annat om att säkerställa personal- och materielbehov i ett läge då många är sjukskrivna och då delar av samhället kanske inte fungerar som vanligt.

– Vi är i grunden byggda och dimensionerade för att kunna agera i svåra och påfrestande situationer. Om vi själva skulle få ett stort antal sjukskrivningar har vi möjlighet att kalla in extra personal, omfördela personal mellan skiftlag eller göra omprioriteringar i verksamheten. Vi kan även omdisponera resurser inom vår räddningsregion tack vare det samarbete vi har inom Räddningsregion Mitt, säger Svante Borg.

I planeringsarbetet arbetar Storstockholms brandförsvar i nära samverkan med ansvariga myndigheter inom Samverkansregion Stockholm, SSR. Myndighetssamarbetet syftar till att tillsammans skapa trygghet, säkerhet och effektiv hantering av samhällsstörningar i regionen - i vardag, kris och vid höjd beredskap. En viktig del av arbetet handlar om att ge råd till allmänheten.

Här hittar du mer information

För sjukdomsinformation, frågor och svar samt mer detaljerade rekommendationer och råd: Folkhälsomyndighetens webbsida (samt FAQ), smittskyddstockholm.se och Region Stockholm.

Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården: vänd dig till 1177 Vårdguiden (ring 1177 eller gå in på 1177.se)

Frågor om UD:s konsulära arbete, reseavrådan och kontakt med ambassader: Samlad information hos UD.

För samlad information från ansvariga aktörer: http://www.krisinformation.se.

Viktiga telefonnummer:

112: Nödnumret 112 ska användas vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. En nödsituation är när du snabbt behöver hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

11313: Hit kan du t.ex. vända dig om du har generella frågor kring coronaviruset som inte handlar om sjukdomssymptom. Du kan även ge eller få information om större olyckor och kriser. 

1177: Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver rådgöra med en sjuksköterska eller om du vill få hjälp med att hitta rätt i vården. Du kan själv läsa om t.ex. sjukdomar, läkemedel och behandlingar på 1177.se

11414: För alla ärenden som inte handlar om pågående eller nyligen inträffade brott och händelser. Det är öppet dygnet runt, alla dagar under året.

Björn Westerdahl Tillförordnad kommunikationschef