Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Tillfälliga rutiner för rullbandstest

Aktuellt
Publicerad 2021-01-19

Storstockholms brandförsvar erbjuder sökande till SMO-utbildningen att göra det så kallade rullbandstestet på Lidingö brandstation. Testet får vara högst 6 månader gammalt vid kursstart och ska skickas med vid anmälan till utbildningen.

Med anledning av den rådande situationen med coronaviruspandemin infördes under våren besöksstopp för alla utomstående personer på Storstockholms brandförsvars brandstationer, detta för att minimera risk för smittspridning. Besöksstoppet resulterade i att vi tvingades pausa rullbandstester för sökande till SMO-utbildningen. Sedan tidigare i år har vi upprättat rutiner på Lidingö brandstation för att återigen kunna erbjuda rullbandstest.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har på grund av den pågående pandemin haft särskilda regler för när du senast behöver komplettera din ansökan med ett godkänt rullbandstest. Kontrollera alltid vad som gäller på MSB:s webbplats, Anmälan Skydd mot olyckor. Länken öppnas i ett nytt fönster. 

Boka tid

Du behöver boka tid för rullbandstestet. Ring vår växel 08-454 87 00 för att få mer information om hur samt vem du ska kontakta.

Betalningsrutin

Kostnaden för testet är 500 kronor och det bekostas av den sökande själv. Avgiften ska vara betald innan rullbandstestet genomförs. Ett kvitto eller ett kontoutdrag som visar att betalningen är gjord ska tas med vid testtillfället.

Betala avgiften till Storstockholms brandförsvars plusgiro 421 13-1 och ange att betalningen gäller "Rullbandstest" samt ditt namn som referens.

Viktigt!

Stanna hemma om du är sjuk eller har några sjukdomssymptom, även lindriga. Väl på brandstationen ber vi dig följa personalens riktlinjer samt att du försöker att hålla minst 2 meters avstånd till andra personer. Tillsammans hjälps vi åt för att begränsa smittspridningen.