Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Grön sotning i Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker

Aktuellt
Publicerad 2021-03-26

Nu är det dags att ta nästa steg i Storstockholms brandförsvars uppdrag att samordna Storstockholms aktörer inom sotning och brandskyddskontroll. Den 1 april 2021 träder nya avtal i kraft som betyder att Solna, Sundbyberg, Vaxholm och Österåker får nya sotningsföretag som utför och ansvarar för sotning och brandskyddskontroll.

I samband med bytet till de nya sotningsföretagen har Storstockholms brandförsvar infört en ny modell för sotningsverksamheten. Ny modern sotningsmetod, mindre miljöpåverkan och samordnade sotningstjänster är exempel på förändringarna. Fluetec AB har nu ansvar för sotning och brandskyddskontroll i Solna och Sundbyberg. I Österåker och Vaxholm är det Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt som nu ansvarar för de båda sotningstjänsterna.

- Möjligheten att utföra både sotning och brandskyddskontroll vid samma tillfälle är en efterlängtad förändring. Att sotaren nu kan samordna de båda tjänsterna innebär besparingar i både tid och pengar för de boende. Dessutom minskar antalet transporter vilket är bra för miljön, säger Karin Kebbe Helin, sotningssamordnare på Storstockholms brandförsvar.

Under en övergångsperiod kan vissa distrikt ha en förskjutning som gör att sotningstjänsterna inte kan utföras vid samma tillfälle.

Modern sotningsmetod

Roterande undertryckssotning är benämningen på den metod som numer används vid rengöring av skorstenar. Metoden är säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring som bidrar till ett ökat brandskydd.

Med den nya sotningsmetoden blir skorstenen renare än vid traditionell sotning.
Karin Kebbe Helin
Karin Kebbe Helin
sotningssamordnare

Med den nya metoden utförs sotningen nedifrån eldstaden istället för uppifrån taket. Med hjälp av stavar eller vajrar för man in ett roterande verktyg i skorstenen. Eldstadsöppningen täcks till så att hela anläggningen blir ett slutet system samtidigt som en dammsugare skapar ett undertryck och samlar in sotet. På det viset minskar risken för att sot och skadliga partiklar läcker in i utrymmet där sotaren vistas. Eftersom arbetet utförs nerifrån elimineras även risken för att sotaren ska falla ner från tak.

Renare skorsten

Soteld är idag den vanligaste orsaken till villabränder i Sverige. En soteld beror på att tjära och sotpartiklar som fastnat i skorstenen fattar eld. Konsekvenserna kan bli allvarliga och kan leda till att hela hus förstörs av brand.

- Med den nya sotningsmetoden blir skorstenen renare än vid traditionell sotning. Det betyder att brandskyddet blir bättre och risken för soteld minskar, säger Karin Kebbe Helin.

Givetvis använder både Fluetec AB och Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt den moderna sotningsmetoden och Storstockholms brandförsvar är mycket glada över att ha kontrakterat sotningsentreprenörer med erfarenhet av roterande undertryckssotning.

I undantagsfall får avsteg göras och en annan sotningsmetod användas om det krävs av brandskyddsmässiga skäl på grund av anläggningens konstruktion. Värt att notera är också att kravet på att sotaren ska arbeta nerifrån endast gäller vid rengöring av skorstenen, alltså vid själva sotningen. Brandskyddskontrollen kan fortfarande komma att ske uppifrån taket. 

Mindre miljöpåverkan genom grön sotning

Grön sotning är en märkning som sotaren får använda under förutsättning att vissa krav för att minska miljöpåverkan uppfylls. Både Fluetec AB och Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt uppfyller de kraven. Sotaren ska minska utsläpp från transporter och vid brandskyddskontroll informera dig som fastighetsägare hur du gör för att elda på ett säkert sätt och med mindre miljöpåverkan i din eldstad.

Miljökraven i upphandlingen omfattar även nya krav på miljöbilar och placering av arbetslokaler med lokal anknytning. Inte nog med det, flera av de upphandlade aktörerna kommer att komplettera sina fordonsparker med lastcyklar.

Fluetec AB - din sotare i Solna och Sundbyberg

Fluetec AB har avtal att utföra sotning och brandskyddskontroll från och med 1 april 2021. Båda sotningstjänsterna, sotning och brandskyddskontroll, kommer i möjligaste mån att samordnas för att utföras vid samma tillfälle.

Fluetec AB har sin lokal på Storgatan 13A i Solna. En stor del av transporterna görs med lastcykel för att ytterligare minska miljöpåverkan.

Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt – din sotare i Österåker och Vaxholm

Sedan tidigare har Värmdö Sotningsdistrikt avtal att utföra brandskyddskontroll i Österåker och Vaxholm. Från och med 1 april 2021 har de även avtal att utföra sotning i området. Det betyder att även här kommer de båda sotningstjänsterna, sotning och brandskyddskontroll, om möjligt att utföras vid samma tillfälle. 

För att tydliggöra det utökade ansvaret har Värmdö Sotningsdistrikt valt att lägga till även Österåker och Vaxholm i sitt företagsnamn. Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt har sin lokal på Saturnusvägen 2 i Åkersberga.

Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/