Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Brandskyddsarbete på vårdboenden

Aktuellt
Publicerad 2021-12-14

Under de kommande två åren – 2022 och 2023 – planerar vi på Storstockholms brandförsvar att ha ett särskilt fokus i vår förebyggande verksamhet på brandskydd i vårdverksamheter. Behovsprövade boenden i synnerhet.

Som en del i detta arbete planerar vi att redan under nästa år besöka många vårdboenden i våra tio medlemskommuner för att kontrollera att brandskyddsarbetet bedrivs på en tillfredsställande nivå. Detta kommer att ske genom tillsyn, där Storstockholms brandförsvar är tillsynsmyndighet enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Vi har med anledning av kommande års fokusområde tagit fram en informationsfilm om systematiskt brandskyddsarbete i vårdverksamheter, som vi hoppas kan vara ett stöd i detta arbete, för såväl vårdgivare som fastighetsägare till vårdbyggnader. Informationsfilmen har vi kompletterat med ett arbetsmaterial med ett frågepaket som är tänkt att kunna användas för att utvärdera det egna brandskyddsarbetet.

Du hittar filmen och arbetsmaterialet genom att klicka på länken nedan: