Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Sveriges rikes lag

Kravet på skriftlig redogörelse för brandskyddet tas bort

Aktuellt
Publicerad 2021-01-15

Den 1 januari 2021 trädde förändringar i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, i kraft. Tidigare fanns ett krav på att ägare till vissa byggnader och anläggningar skulle lämna en skriftlig redogörelse för brandskyddet till kommunen. Det kravet är nu borttaget.

Den skriftliga redogörelsen skulle lämnas till kommunen för byggnader och andra anläggningar där det med hänsyn till risken för brand eller konsekvenserna av brand bör ställas särskilda krav på en kontroll av brandskyddet. 

Ändring i lagen påverkar inte det ansvar som ägare och nyttjanderättshavare har för brandskyddet. De ska fortsatt se till att ett skäligt brandskydd upprätthålls, och som en del i det bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete. Den dokumentation som finns över brandskyddet kan kommunen (räddningstjänsten/brandkåren) komma att begära ut eller vilja titta på vid en tillsyn.

Vid eventuella frågor är du välkommen att mejla till registator@ssbf.brand.se eller kontaka Storstockholms brandförsvar via telefon, 08-454 87 00.