Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Skylt med uppmaning att hålla avstånd

Så anpassas tillsyner under den pågående pandemin

Aktuellt
Publicerad 2021-01-13

Storstockholms brandförsvar är tillsynsmyndighet enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. Att brandskyddet uppnår en tillfredsställande nivå i pågående verksamheter och att hanteringen av brandfarliga och explosiva varor sker säkert är lika viktigt under pandemi som under normala förhållanden. Därför upprätthåller vi vår tillsynsverksamhet i den mån det är möjligt, trots det rådande läget.

Vi har full förståelse för att nya förhållanden råder och att vi behöver ta hänsyn till nya behov. Av denna anledning har vi under det senaste året löpande gjort anpassningar av vår tillsynsverksamhet för att följa myndigheternas råd och rekommendationer.

Så anpassas tillsynerna

Storstockholms brandförsvar gör vad vi kan för att anpassa tillsynerna så att riskerna för smittspridning blir så små som möjligt. Som del i detta:

  • Strävar vi efter att antalet personer som närvarar vid tillsyn är så få som möjligt. Vi kommer därmed att vara tydliga med att enbart de personer som verkligen behöver vara med vid tillsynstillfället närvarar.
  • Där möjlighet ges kommer vi att sträva efter att genomföra delar av tillsynen digitalt istället för genom fysiskt möte. Att göra kontroller ute på plats är dock en högst betydande del av tillsynsförfarandet, varför det ofta är svårt att fullt ut undvika fysiskt möte vid tillsyn.
  • Vi kommer att vara noga med att vid fysiskt möte genomföra detta i luftiga lokaler där goda möjligheter för att hålla ett ordentligt avstånd ges. Våra tillsynsförrättare bär munskydd i inomhusmiljö.
  • Vi följer myndigheternas rekommendationer om att våra tillsynsförrättare ska stanna hemma vid minsta symptom på sjukdom och minst 48 timmar därefter, hålla avstånd, ha god handhygien och använda munskydd inomhus. 

Vi har stor förståelse för den allmänna oro för smitta som finns och vi respekterar detta. Om det finns behov av att anpassa tillsynsbesöket av denna anledning försöker vi i stor utsträckning att vara tillmötesgående och hitta former för tillsynen som känns betryggande för alla parter.

Ombokning av planerade tillsynsbesök

Vi har full förståelse för att ombokning av ett planerat tillsynsbesök kan behöva ske med kort varsel, på grund av symptom eller sjukdom. Precis som övriga är vi mycket angelägna om att de vi möter vid tillsynstillfället är fullt friska.

Under den rådande situationen har vi som rutin att ta en extra kontakt inför den planerade tillsynen för att säkerställa att alla är friska och bekväma, ur ett smittspridningsperspektiv, med att besöket genomförs.