Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Stenspräckning på villatomt

Stenspräckning kräver både utbildning och tillstånd

Aktuellt
Publicerad 2021-06-22

För att få hantera stenspräckare som är en tillståndspliktig pyroteknisk produkt, krävs dels ett utbildningsbevis från en godkänd utbildningsanordnare och dels ett tillstånd för hantering av den explosiva varan.

Innan en ansökan kan göras krävs att den sökande har genomgått en D-utbildning för pyrotekniska produkter och erhållit ett utbildningsbevis (spräckkort). Utbildningen ska ha genomgåtts hos någon av de utbildare som är auktoriserade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Bestämmelser om dessa utbildningskrav för användning av tillståndspliktiga pyrotekniska artiklar finns i 8 kap. i föreskrifterna MSBFS 2019:1.

Med spräckkortet som kompetensbevis kan sedan en ansökan om hantering av explosiv vara göras. Tillståndet söks i den kommun där sökanden är bosatt eller där verksamheten huvudsakligen ska bedrivas.

- Det är viktigt att man har ett tillstånd för hantering av explosiv vara innan man använder produkten. Tillståndet krävs för all form av hantering, det vill säga oavsett om man har för avsikt att förvara produkten eller använda den direkt, säger brandinspektör Leif Malmström hos Storstockholms brandförsvar.

Mer information och en lista på godkända utbildningsanordnare finns på MSB:s webbplats på sidan Användning av explosiva varor. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

Storstockholms brandförsvar är tillstånds- och tillsynsmyndighet i tio kommuner i Stockholmsregionen och hanterar därmed ansökningar om hantering av explosiva varor från verksamheter och enskilda som är verksamma inom medlemskommunerna.

- För att vi ska kunna godkänna en ansökan krävs dels att den sökande har ett spräckkort och dels att ansökningshandlingarna är kompletta och korrekt ifyllda. För att göra det lite enklare har vi tagit fram en förenklad ansökningsblankett när förvaringsvolymen inte överstiger 5 kilo, säger Leif Malmström.

Blanketter

För snabbare hantering av din ansökan, läs noga igenom vad som efterfrågas i ansökan och bifoga gärna förtydligande bilder. Vi startar hanteringen av din ansökan när din ansökan är komplett.

Om du endast söker tillstånd till hantering eller hantering med begränsad förvaringsvolym, max 5 kg, använder du den förenklade ansökningsblanketten i nedan.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för explosiv vara, stenspräckare max 5 kg
Uppdaterat 2021-07-07 Giltig från 2021-04-16

Blankett för ansökan om hantering av explosiv vara, stenspräckare max 5 kg.

Är du i behov av större volymer använder du den vanliga ansökningsblanketten för explosiv vara.

Ladda ner: Ansökan om tillstånd för explosiv vara
Uppdaterat 2021-07-07 Giltig från 2021-04-16

Blankett för ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara.