Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Fritidsbåt på väg till sjömacken

Tänk brandsäkert ombord på fritidsbåten i sommar

Aktuellt
Publicerad 2021-06-24

Det mest vanliga riskområdet för brand i fritidsbåt är bränslehanteringen till gasol- och spritkök men även hanteringen av bränsle för båtens drift. Praxis bland försäkringsbolagen är att kräva minst en tvåkilos pulversläckare på båtar under tio meter.

Som så ofta när det kommer till frågan om att förebygga brand så handlar det till stor del om våra egna beteenden, hur vi förhåller oss till riskerna och hur vi tolkar de instruktioner vi fått. Var därför noga när du tankar, byter gasol eller hanterar öppen eld ombord på fritidsbåten.

Tanka säkert

Störst risk för spill och ofrivillig antändning av bränsle råder naturligt nog vid tankning, därför är det viktigt att se till att samtliga ombord lämnar båten när den tankas. Dessutom är det klokt att slå av huvudströmbrytaren för att minska risken för tändande gnistor. Men lämna gärna själva motorrumsfläkten i drift för att ventilera bort brandfarliga och giftiga ångor.

Om du har en lös bensintank ska den lyftas ut ur båten vid påfyllning. Det beror på att det lätt bildas bränsleångor som ligger kvar i skrovet.

Kontrollera bränslesystemet ett par gånger per år för att säkerhetsställa dess funktion och samtidigt leta efter läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Du ska också säkerhetsställa att tanken är helt utan rostskador.

När utspilld bensin antänds inleds brandförloppet ofta explosionsartat och för folk ombord finns inte bara risk för personskada på grund av brand, det finns även risk att skrämd av det överraskande tillbudet falla överbord. Genast har en akut situation eskalerat till två.

Gasol på sjön

Gasol är populärt på sjön och kan driva både spisar och kylskåp ombord. Det är av stor vikt att gasol hanteras och förvaras enligt gällande bestämmelser och att ingående delar i systemet regelbundet kontrolleras och vid behov byts ut.

Något de flesta kanske redan vet men som ändå är värt en påminnelse: Gasol är en tung gas som ”rinner” neråt och som kan lägga sig i exempelvis kölsvinet på en båt och lömsk invänta antändning. Därför är det viktigt att ett utrymme för gasol är generöst ventilerat.

Brandsläckare ska finnas ombord

Handbrandsläckare med pulver är de bäst lämpade att ha på båt eftersom pulversläckarna är effektiva mot de flesta typer av bränder. Sjögång och vibrationer kan göra så att pulvret i släckaren packas ihop och därför är det bra att vid minst två tillfällen per år vända på släckaren så att släckmedlet hindras att bli till klumpar och kakor.

Minst en tvåkilos pulversläckare ska finnas ombord på alla mindre fritidsbåtar. Om båten är över tio meter lång ska det finnas minst två tvåkilos pulversläckare ombord.

Explosion är ovanligt

Om olyckan ändå är framme och båten drabbas av brand kan det kännas betryggande att veta att det är ovanligt att båtar bokstavligen exploderar. Däremot finns inte sällan tryckkärl och gasflaskor ombord och sådana kan detonera och försvåra ett redan kritiskt läge.

Bränder på mindre båtar blir dock sällan särskilt långlivade och risken är därmed liten att en gasolflaska verkligen detonerar. Icke desto mindre bör brandfarliga och explosiva vätskor och ämnen alltid behandlas enligt instruktion och med största respekt.

Om båten börjar brinna

  • Undvik att genast hoppa i vattnet.
  • Stanna motorn och styr fören mot vinden.
  • Stäng bränslekranen och vrid av gasolen på huvudkranen.
  • Stäng av huvudströmmen.
  • Använd handbrandsläckaren om det går utan att ta för stora risker
  • Larma 112 och uppge din position. Se till att larm har gått fram och att alla har en ordentlig flytväst på sig innan båten överges.
  • Håll er i närheten av båten till dess att hjälp anländer.
Andreas Nilsson brandinspektör

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd på fritiden

Trygg på sjön

Båtlivet kan tyckas säkert med tanke på att man omger sig av vatten. Men vet du vad du ska göra om det börjar brinna ombord? Läs vår guide om hur du får en säker båtresa innan det är dags att lätta ankar.

Brandskydd på fritiden

Brandskydd i skärgården och på landet

Om du bor på landet eller ute i skärgården kan det ta lång tid innan räddningstjänsten är på plats. Läs vår guide och få tips om vad du själv kan göra för att förebygga bränder.

Brandskydd på fritiden

Vinterförvara fritidsbåten brandsäkert

De allra flesta fritidsbåtar tas upp ur vattnet när vintern nalkas. De ställs på bock och täcks över, kölsvin töms på slagvatten och motorer konserveras. Under vintern står de sedan till synes bortglömda och övergivna tills det börjar bli dags att förbereda sjösättning. Men vad är viktigt att tänka på ur brandskyddsperspektiv när båtarna står på land?