Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Många uppmärksamma på VMA-signal

Aktuellt
Publicerad 2022-03-10

Måndagen 7 mars testades signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även känd som ”Hesa Fredrik”. Just den här gången var testet förannonserat extra tydligt, vilket ledde till att människor var extra uppmärksamma och hörde av sig i de fall signalen inte hördes.

Att just detta test annonserades tydligare än vanligt beror på det försämrade säkerhetspolitiska läget i närområdet, och att Storstockholms brandförsvar ville minska risken för missförstånd.

- Vi valde att vara extra tydliga i vår kommunikation den här gången så att människor inte skulle bli skrämda i onödan när testet drog igång, säger Björn Westerdahl, kommunikationschef på Storstockholms brandförsvar.

Efter testet fick Storstockholms brandförsvar ett 60-tal telefonsamtal från personer som uppmärksammat på att signalen inte hördes, eller att den bara hördes svagt.

- Vanligtvis får vi bara in enstaka samtal. Det är bra att våra kommuninvånare är uppmärksamma och hör av sig, och den här gången var uppmärksamheten på topp, säger Björn Westerdahl.

Att människor hör av sig kan bero på flera saker, t.ex. att man har varit inomhus och inte hört signalen, eller att signalen inte har fungerat som den ska. Signalen är ett utomhusvarningssystem som är till för att höras utomhus, och hörs därför inte alltid inomhus.

- Signalen är inte gjord för att höras inomhus. Idag är många bostäder så väl isolerade att man varken hör trafikbuller eller ljudsignaler om man är inomhus. Dock bör man känna till att det vid skarpa händelser även finns ett system som möjliggör VMA via SMS, så även de som är inomhus blir uppmärksammade på händelsen. Vid en skarp händelse skickas det även ut information via radio, TV och text-tv, säger Björn Westerdahl.

I de fall signalen inte fungerar som den ska så utreder Storstockholms brandförsvar vad det beror på och åtgärdar felet.

- Vi har 332 sirener inom våra medlemskommuner. Efter det senaste testet 7 mars fick vi indikationer på att några sirener inte fungerade som de skulle, så det utreder vi just nu, säger Björn Westerdahl.

 

Du kanske också vill läsa:

Aktuellt

Måndag den 7 mars testas Hesa Fredrik

Fyra gånger per år kontrolleras det att signalen viktigt meddelande till allmänheten (VMA), även kallad Hesa Fredrik, fungerar. Måndagen den 7 mars klockan 15.00 är det åter dags att testa signalen.

Publicerad: 2022-03-01
Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.