Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandmän övar losstagning ur personbil

Moderna personbilar leder till nya metoder för losstagning vid trafikolyckor

Aktuellt
Publicerad 2022-03-03

Storstockholms brandförsvar tillsammans med Södertörns brandförsvarsförbund, Räddningstjänsten Storgöteborg samt Räddningstjänsten Syd släpper rapport om losstagning i moderna personbilar.

Arbetssättet vid losstagning vid trafikolyckor har sett relativt likartat ut sedan början av 2000-talet. Vid trafikolyckor med moderna personbilar är behovet för losstagningar mer sällsynt men när det väl inträffar är det svårare, mer komplicerat och mer tidskrävande.

- Resultatet av visar att det finns ett behov av att ta fram nya arbetsmetoder både ur ett säkerhetsperspektiv och för att kunna göra losstagningar på ett snabbt och effektivt sätt. Vår strävan är att göra effektiva räddningsinsatser och öka chanserna till att rädda liv, säger Jens Molin projektansvarig från Storstockholms brandförsvar.

Projektet som har pågått sedan början av 2021 har syftat till att med hjälp av praktiska tester på moderna personbilar hitta bästa möjliga arbetsmetod gällande losstagning för respektive typolycka.

Tre testomgångar genomfördes under våren och hösten 2021 och omfattande totalt 38 testfordon som släpptes från lyftkran för att på ett så realistiskt sätt som möjligt simulera högenergivåld likt vid en kraftig trafikolycka. På dessa fordon utfördes tester och mätningar av metoder, avstånd, tider, verktygstryck samt ljudnivå. Även subjektiva erfarenheter av metod och teknik har noterats. Testerna utfördes av räddningstjänsternas instruktörer inom losstagning.

Resultatet har gett oss nya kunskaper om metoder, verktyg och fordonskonstruktion. Dessa kunskaper och erfarenheter skapar förutsättningar för räddningstjänsten att jobba snabbare, effektivare och säkrare och därmed också med större chans till livräddande åtgärder vid svåra trafikolyckor med fastklämda personer. 

Erfarenheterna från projektet kommer ligga till grund för ett kommande utbildningsmaterial som tas fram i ett separat projekt i ett samarbete mellan ovanstående organisationer samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och beräknas vara klart under 2022.

Ladda ner: Teknik och metod - Losstagning moderna personbilar
Uppdaterat 2022-03-01 Giltig från 2022-03-01

Denna rapport behandlar i huvudsak tester och resultat från projektet, samt ger rekommendationer och riktlinjer gällande verktyg och arbetsmetoder för losstagning av människor i moderna personbilar.

Jens Molin Brandman, Storstockholms brandförsvar