Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Förvaring av brandfarliga varor i hemmet - tänk på det här!

Aktuellt
Publicerad 2022-03-03

Med anledning av det förändrade omvärldsläget har många i Sverige börjat öka sin hemberedskap. Det sker på flera olika sätt där krislådor och utrustning för alternativ matlagning är några. Försäljningen av kärl för drivmedel och andra brandfarliga vätskor har ökat.

Storstockholms brandförsvar bedömer att det finns risk för att många förvarar ökade mängder brandfarliga vätskor som exempelvis: drivmedel, fotogen och bränsle till spritkök i hemmet. Även försäljningen av små gasolkök har ökat vilket medför en ökad hantering och förvaring av gasol.

Eftersom all hantering och förvaring av brandfarliga varor utgör en risk för brand med påföljande person- och egendomsskador vill vi upplysa om vad som gäller för en säker hantering. Här berättar vi mer om hur du ska förvara brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Läs instruktionerna!

När du ska laga mat på spritkök, grill eller vid en eldstad så behöver du skydda dig själv och andra från brännskador och minimera risken för brand. Det finns alltid risker med att använda öppen eld men allvarliga olyckor går att undvika. Var noga med att följa tillverkarens instruktioner för ett säkert hanterande av produkterna. 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.

Brandskydd i hemmet

Om VMA - viktigt meddelande till allmänheten

Vid en kris är det viktigt att snabbt få tillgång till pålitlig information. Varningssystemet VMA, viktigt meddelande till allmänheten, används vid olyckor, allvarliga händelser och andra typer av kriser som påverkar samhället i stort.