Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Fotogenlampa lyser på fönsterbräda

Hemberedskap ökar förvaring av brandfarliga varor i hemmen

Aktuellt
Publicerad 2022-09-27

Oro i omvärlden gör att många människor förbereder sig för en eventuell kris i samhället. Matlagning och värme i bostaden kan snabbt bli ett problem om elen försvinner. Det är bra att se över sin hemberedskap och att göra en plan så att man klarar av upp till en vecka utan samhällets hjälp.

Alternativ till matlagning på spisen och värmefrågan är viktig men för att en kris i samhället inte ska bli en personlig katastrof gäller det också att tänka på brandsäkerheten.  Försäljningen av mindre gasol- och spritkök har ökat och för att de ska fungera krävs gasol, sprit eller fotogen. Men har du tänkt på hur stor mängd brandfarliga varor du får förvara i din bostad? Hur och var förvarar du dina brandfarliga varor? Har du utrustning i bostaden så att du kan upptäcka en brand och göra en första släckinsats?

- Det är givetvis bra att förbereda sig så att man klarar matlagning, transporter och värmehållning om krisen kommer men man ska komma ihåg att det inte är tillåtet att förvara mer än vad man verkligen har behov av. Lägger man ihop allt från gasol till grillen och terrassvärmaren till drivmedel för gräsklipparen och sprit till campingköket så kommer man ganska snabbt upp i stora mängder brandfarliga varor, säger Leif Malmström, brandinspektör hos Storstockholms brandförsvar.

Bor du i ett flerbostadshus är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller för förvaring av brandfarliga varor. Även om regelverket säger att det är tillåtet att ha gasol på balkongen kan fastighetsägaren eller styrelsen i en bostadsrättsförening bestämt att det inte ska vara tillåtet.

- Det är alltså till din hyresvärd eller till styrelsen i din bostadsrättsförening som du ska vända dig om du har frågor om vad som gäller för förvaring av brandfarliga varor när du bor i ett flerbostadshus, säger Leif Malmström.

Hur ska jag förvara?

Alla brandfarliga varor ska förvaras i sina originalförpackningar, då vet du alltid vilka produkter du handskas med. Om det inte är möjligt att förvara produkterna i sina originalförpackningar ska de förvaras i kärl som är avsedda för brandfarliga produkter, aldrig i PET-flaskor eller liknande.

Produkterna ska förvaras stående för att minimera risken för läckage. Lock och kapsyler ska sitta på plats och vara åtskruvade. Som en extra säkerhetsåtgärd för att förhindra spill kan du placera de brandfarliga varorna i exempelvis en tät plastback.

Det räcker kanske inte att ha en enda brandvarnare i bostaden utan här gäller det att tänka smart och placera brandvarnare på strategiska platser.
Leif Malmström
Leif Malmström
brandinspektör

Tänk också på var i bostaden du placerar de brandfarliga varorna. Helst ska utrymmet vara väl ventilerat och på behörigt avstånd från öppen eld som gasspis, eldstad eller levande ljus.

Tidig upptäckt och släckutrustning

När förvaringen av brandfarliga varor ökar i våra bostäder ökar även riskerna för läckage och brand. Då är det viktigt att även höja beredskapen för att kunna hantera en eventuell olycka. Se till så att det finns fungerande brandvarnare som hörs i alla rum där någon sover. Handbrandsläckare och brandfilt är också viktigt för att kunna släcka en brand på ett effektivt sätt.

- Det räcker kanske inte att ha en enda brandvarnare i bostaden utan här gäller det att tänka smart och placera brandvarnare på strategiska platser. Detsamma gäller för handbrandsläckare. Skaffa flera stycken och placera dem på platser i bostaden där de är lätta att komma åt och ta med sig, säger Leif Malmström.

Alla i bostaden behöver också veta var handbrandsläckarna är placerade och kunna hantera dem på rätt sätt. Ta för vana att repetera hur handbrandsläckaren fungerar med jämna mellanrum och passa samtidigt på att kontrollera så att brandvarnarna fungerar.

Gediget regelverk

Kom ihåg att du endast får förvara brandfarliga varor för det egna hushållets behov och den mängd som du verkligen behöver. Med hushållets behov menas att du inte får förvara brandfarliga varor för någon annans räkning. Eget företag räknas som ”någon annan” i detta sammanhang.

Regelverket för förvaring av brandfarliga varor är gediget och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats finns två bra publikationer där du kan läsa mer i detalj vilka gränser som gäller för förvaring av brandfarliga varor beroende på hur du bor. 

Gasol för hem och fritid

Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö

 

Att tänka på gällande brandfarliga varor i bostaden

  • Förvara inte mer brandfarliga varor i bostaden än du behöver.
  • Förvara flaskor och förpackningar på rätt sätt, stående och med kork. Använd originalförpackningen.
  • Gasolflaskor större än fem liter får inte förvaras inne i lägenhet.
  • I flerbostadshus är det aldrig tillåtet att förvara brandfarliga varor på vinden, i källarförråd eller gemensamma garage.
  • Använd alltid brandfarliga varor till det som de är avsedda för.
  • Grillar och värmare för utomhusbruk ska inte användas inomhus.
  • Kontrollera funktionen på dina brandvarnare med jämna mellanrum.
  • Kontrollera dina handbrandsläckare och repetera hur de fungerar.

 

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd i hemmet

Brandfarliga varor i hemmet

Våra hem är fyllda av brandfarliga varor som bränslen, lösningsmedel och rengöringsmedel. Om olyckan skulle vara framme kan det ge allvarliga konsekvenser. Läs vår guide för att lära dig mer om hur du förvarar brandfarliga varor på ett säkert sätt.

Brandskyddsinformation

Vad är brandfarliga varor?

Till brandfarliga varor räknas gaser och vätskor som till exempel gasol och bensin. Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla en brand, reagera våldsamt vid en brand eller leda till brand. Här kan du läsa mer om vad som kännetecknar brandfarliga och brandreaktiva varor.

Brandskydd i hemmet

Brandskyddsutrustning att ha hemma

Ett brandförlopp sker ofta snabbt. Investera i en brandvarnare, brandsläckare och brandfilt och du har goda möjligheter att agera direkt. Vi hjälper dig att hitta rätt bland olika modeller och ger dig tips på hur du sköter om ditt brandskydd på bästa sätt.