Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny
Pressinformation
Publicerad 2018-05-31

Möt Storstockholms brandförsvar och övriga blåljusaktörer i Almedalen 2018

Välkommen att möta SOS Alarm, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Gotland och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor i Almedalen 2018. Vi finns i Blåljustältet på Skeppsbron 6, plats H99.

Veckans program i Blåljustältet 

2 juli, måndag

10.00 Plats i korgen: Elda upp eller släcka ner?
Är det bättre för miljön att ibland låta en brand fortsätta under kontrollerade former än att nyttja kubikmeter efter kubikmeter av släckvatten? Heta stolen-utfrågning högst upp i stegkorgen på brandbilsstegen. Medverkande: Peter Arnevall, räddningschef, Storstockholms brandförsvar. Moderator: Veronica Sandström, kommunikationschef, Storstockholms brandförsvar.

13.00 Svensk räddningstjänst en central aktör i daglig beredskap och en central del av det civila försvaret.
Det är år 2025. Mycket arbete har gjorts de senaste åren för att återta den civila beredskapsförmågan. Målet för det civila försvaret är att värna civilbefolkningen, säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.  Medverkande: Jan-Åke Björklund, särskild utredare Regeringskansliet, Jan Wisén, bitr. chef avdelningen för utveckling av beredskap MSB, Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen i Stockholms län, Maria Khorsand, vd SOS Alarm och Peter Arnevall, räddningschef Storstockholms brandförsvar. Moderator: Svante Borg, förbundsdirektör Storstockholms brandförsvar.

3 juli, tisdag

10.00 Alarmering med den hjälpsökande i fokus. Hur förstärker vi 112 – allmänhetens livlina?
I mars presenterades en utredning om hur framtidens alarmeringstjänst ska utformas. En central fråga har varit hur man håller ihop larmkedjan, från första samtal till dess att hjälpen anländer, i en komplex verklighet. Vad är alarmeringstjänstens roll i en larmkedja med den hjälpsökande i centrum? Medverkande: Maria Khorsand, vd SOS Alarm, Svante Borg, förbundsdirektör Storstockholms brandförsvar, Ulf Brändström, generalsekreterare, Astma- och Allergiförbundet och Jan Wisén, bitr. chef avdelningen för utveckling av beredskap MSB. Moderator: Thomas Johansson, kommunikationschef, SOS Alarm.

4 juli, onsdag

10.00 Blåljussamarbete vid terrorattack – det är tillsammans vi kan göra skillnad
Hur kan blåljusaktörerna öka samhällets motståndskraft i händelse av terrorattentat och pågående dödligt våld? Vilka förmågor, förberedelser och åtgärder krävs i samordningen mellan myndigheterna för att man ska bli effektiv i arbetet på skadeplatsen? Medverkande: Erik Widstrand, chef operativa enheten Polisen, Dan Eliasson generaldirektör MSB, Niklas Haglund, tjänsteman i beredskap Stockholms läns landsting, Kenny Lorentzon, chef krisberedskapsavdelningen SOS Alarm och Svante Borg, förbundsdirektör Storstockholms brandförsvar. Moderator: Veronica Sandström, kommunikationschef Storstockholms brandförsvar.

15.00 Plats i korgen: #larmet går
Vad gör svensk räddningstjänst i kölvattnet av #metoo och #larmet går? Heta stolen-utfrågning från högst upp i stegkorgen på brandbilsstegen. Medverkande: Mona Hjortzberg, ordförande Kvinnor inom räddningstjänsten och Svante Borg, förbundsdirektör Storstockholms brandförsvar. Moderator: Veronica Sandström, kommunikationschef, Storstockholms brandförsvar.

Torsdag 5 juli

10.00 Information och ryktesspridning – hur ser vi till att rätt information når fram vid samhällskriser?
"Har du hört att de skjuter vid Fridhemsplan?" Ryktesspridning på sociala medier blir allt vanligare i samband med större händelser, samtidigt som risken är uppenbar att medveten desinformation sprids. Hur kan vi säkerställa att rätt information når ut till allmänheten vid samhällskriser? Medverkande: Eva Hamilton, fd. vd SVT, Svante Werger, kommunikationsdirektör MSB, Kenny Lorentzon, chef krisberedskapsavdelningen SOS Alarm och Veronica Sandström, kommunikationschef Storstockholms brandförsvar. Moderator: Thomas Johansson, kommunikationschef SOS Alarm.

15.00 Plats i korgen: Nödnumret 112 – får alla ringa?
Samtalen ökar, många samtal av fel orsaker. Håller ett enda nummer som princip? Och hur lång tid tar det innan hjälpen larmas ut? Heta stolen-utfrågning från högst upp i stegkorgen på brandbilsstegen. Medverkande: Anders Klarström, ansvarig för samhällskontakter, SOS Alarm.

Varje dag

I Blåljustältet kan du också träna på hjärt-lungräddning, brandsläckning, spela 112-utmaningen. SOS visar kommunalt tjänster så som riskobjekt, personlarm och händelseinformationstjänsten SOS.nu. Utanför tältet finns Sveriges modernaste ambulans och flera andra blåljusfordon.

Välkommen till Blåljustältet på Skeppsbron 6, plats H99, i Visby!