Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Skylt med eldningsförbud
Brandskydd på fritiden

Skärpt eldningsförbud

Skärpt eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Förbudet gäller även fasta grillplatser och pyroteknik. Det är dock fortfarande tillåtet att laga mat på friluftskök i naturen och att grilla på egen tomt om det inte finns risk för brandspridning.

När brandrisken är extremt hög i skog och mark kan Länsstyrelsen fatta beslut om skärpt eldningsförbud. Beslutet fattas i samråd med länets räddningstjänster och utifrån prognosunderlag från SMHI. Det skärpta förbudet kan vara begränsat till enskilda kommuner eller län, så det är viktigt att du tar reda på vad som gäller där du befinner dig.  

Det skärpta eldningsförbudet innebär att det är förbjudet att grilla och elda fasta bränslen (till exempel ved, kol, gräs, ris och grenar) i naturen. Förbudet omfattar även fasta grillplatser och pyroteknik.

Det är trots det skärpta eldningsförbudet tillåtet att laga mat på friluftskök/gaskök/stormkök som drivs av gas eller vätska om det kan göras utan risk för brandspridning till skog och mark. Det är även tillåtet att grilla på egen tomt och på bostadsföreningens gård, om föreningen tillåter det och under förutsättning att det inte finns risk för brandspridning. Den som grillar måste vara mycket försiktig och säkerställa att anordningen är utformad så att det inte finns risk för att eld, glöd eller gnistor sprids. En grill som drivs av fasta bränslen bör till exempel stå på egna ben (upphöjd från marken), på ett brandfast underlag och på säkert avstånd från lättantändlig vegetation.

Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var därför alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

För att får reda på om det råder eldningsförbud den dag du ska elda eller grilla kan du ringa våra automatiska telefonsvarare för information.

Storstockholms brandförsvars region: 08-454 83 39
Södertörns brandförsvarsförbund: 08-721 23 26
Räddningstjänsten Norrtälje kommun: 0176-28 42 00.

Frågor och svar om vad som gäller vid skärpt eldningsförbud

Här svarar vi på de vanligaste frågorna om vad som gäller när det råder eldningsförbud. 

Skärpt eldningsförbud - detta gäller i naturen (skog och mark)

Nej, du får inte grilla med fasta bränslen (ved, kol, briketter, ris och grenar, m.m.). Förbudet gäller även vid fasta grillplatser.

Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska. Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning.

Nej, inte i naturen. Förbudet gäller även på kyrkogårdar.

Ja. Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Nej

Skärpt eldningsförbud - detta gäller på egen tomt, innergård, campingplats, kolonilott, osv.

Ja, all typ av grillning (kol, briketter, gasol eller el) för matlagning på egen tomt är tillåten.  På campingplatser, innergårdar, koloniområden osv. är det föreningen alternativt fastighetsägaren som bestämmer vilka regler som gäller.

Placera alltid grillen upphöjd från marken och låt den stå på ett underlag som är brandsäkert så att det inte finns risk för brandspridning.

Ja, om fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen tillåter det.

Ska du grilla på balkongen rekommenderar Storstockholms brandförsvar en elektrisk grill framför en gasol- eller kolgrill. På så sätt undviker du öppen låga i samband med grillning. Ha alltid en brandsläckare nära till hands.

Ja, du får använda gasolgrill eller friluftskök som eldas med gas eller vätska. Se alltid till att det inte finns risk för brandspridning.

Ja

Nej

Ja. Se till att fimpar är ordenligt släckta och kasta dem inte på marken.

Ja, om uppvärmningsanordningen är utformad så att det inte finns risk för antändning och brandspridning.

Länsstyrelsen i Stockholms län har ytterligare information om eldningsförbud på sin webbplats. Där finns även en tabell som sammanfattar vad som är tillåtet och inte, Länsstyrelsen - Om eldningsförbud. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Mer information om det skärpta eldningsförbudet

Läs mer om aktuell brandrisk och se brandriskkartor på MSB:s webbplats. Du kan också ladda ner mobilapplikation "Brandrisk ute", till din smarta telefon. Appen laddas ner från App Store för iOS eller från Play Butik för Android. Om du är markägare eller verksamhetsansvarig och har behov av att skriva ut affischer eller skyltar med anledning av det skärpta eldningsförbudet hittar du stöd för detta på MSB:s webbplats.

Information om eldningsförbud på engelska

Information about fire ban in english.

Du kanske också vill läsa:

Grillning pågår
Brandskydd på fritiden

Så grillar du säkert

Många bränder kan förebyggas om du lär dig att grilla säkert. Är det torrt i marken kan en enda gnista orsaka en gräsbrand med förödande konsekvenser. Läs våra rekommendationer vid grillning här.

Skylt med eldningsförbud
Brandskydd på fritiden

Eldningsförbud

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att elda, grilla och bränna fasta bränslen i naturen. Det är dock fortfarande tillåtet att grilla på egen tomt och på fasta grillplatser. Det är även tillåtet att använda friluftskök som drivs av gas eller vätska.

Brandskydd på fritiden

Brandskydd i skärgården och på landet

Om du bor på landet eller ute i skärgården kan det ta lång tid innan räddningstjänsten är på plats. Läs vår guide och få tips om vad du själv kan göra för att förebygga bränder.

Brandskydd på fritiden

Eldning avråds

Ibland när det är torrt ute avråder vi från eldning. Avrådan innebär inte att det är eldningsförbud, men att man bör vara extra försiktig eller helst låta bli att elda utanför fasta grillplatser. All eldning sker på eget ansvar.

Trädgårdsavfall eldas i tunna
Brandskydd på fritiden

Elda trädgårdsavfall säkert

Hösten är här och för många är det dags att förbereda trädgården inför vintern. Om du planerar att elda trädgårdsavfall finns det en hel dela att tänka på innan du sätter igång.
Läs vår guide för säker eldning på tomten.