Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd på fritiden

Vinterförvara fritidsbåten brandsäkert

De allra flesta fritidsbåtar tas upp ur vattnet när vintern nalkas. De ställs på bock och täcks över, kölsvin töms på slagvatten och motorer konserveras. Under vintern står de sedan till synes bortglömda och övergivna tills det börjar bli dags att förbereda sjösättning. Men vad är viktigt att tänka på ur brandskyddsperspektiv när båtarna står på land?

Det handlar främst om tre riskområden, avstånden mellan de uppställda båtarna, båtägarnas beteenden och objudna besökare.

Vi börjar med det sista och kanske mest kritiska av de tre riskområdena, nämligen objudna besökare. Det är inte ovanligt med inbrott och stölder i uppställda båtar, trots nattvakter och goda säkerhetsrutiner ute hos båtklubbarna. Det är heller inte ovanligt att båtarna bebos av hemlösa under vinterhalvåret. Risken att en båtbrand uppstår i en sådan situation är påtaglig. Med tanke på hur nära de flesta båtar står varandra är dessutom spridningsrisken överhängande.

Den objudne besökaren

Så hur gör vi för att hantera problemet? Ett sätt är att minska tillgängligheten, kan vara att aldrig lämna en stege uppställd vid båten utan istället låsa fast den ordentligt så att den inte kan resas. Ju svårare det ter sig att ta sig upp på båten desto mindre blir risken att någon gör det. Men det händer ändå och därför är det värdefullt att tömma båten på allt som är brandfarligt redan när den tas upp på hösten. Textilier, brandfarliga vätskor och elverktyg är exempel på sådant som med fördel avlägsnas från båten inför vintervilan.

Ett annat och ganska enkelt sätt att göra båten mindre inbjudande kan vara att ta ut durken ur den. Det blir nämligen svårt för den objudne att ledigt röra sig och bo i den uppställda båten om golvet saknas.

Båtägarens beteende

Att tömma sin båt på brännbart är en sak, att hantera ”heta” verktyg och brandfarliga vätskor en annan. Inför sjösättning ska båtarna rustas och på klubbarna förekommer verktyg och utrustning som värmepistoler, kabelvindor, svetsar och slipmaskiner. Träbåtsägare jobbar med linolja och terpentin som kan självantända. Inte sällan sker antändningen i trasor som använts vid oljning av till exempel skrov och däck. När en trasa som innehåller linolja är förbrukat rekommenderas att elda upp den eller att förvara den i vatten i ett kärl med lock. Efter några dygn kan trasan slängas.

En skarvsladd eller kabelvinda som används när den är hoprullad kan vid tillräcklig belastning överhettas och börja brinna. Gör till rutin och muskelminne att alltid dra ut all sladd i hela sin längd innan kabelvindan används och chansa aldrig om du känner dig tveksam till ett visst verktyg. Tänk även på att göra båten helt strömlös när du lämnar den.

Det här med avstånd

Våra fritidsbåtar lever ett liv där det är vardag att trängas ihop och ligga tätt intill vid klubbryggan. Risken för brandspridning från en båt till en annan blir såklart ännu större på land än i sjön. Platsbrist och höga markhyror gör att båtarna ställs upp så tätt som möjligt på land. Ihop med de risker vi redan nämnt skulle en båt ensam kunna orsaka ett inferno. Lämna inte eventuell gasol kvar på båten över vintern, svetsa inte utan att ha en handbrandsläckare redo och använd aldrig sliten eller defekt elutrustning.

Andreas Nilsson brandinspektör

Du kanske också vill läsa:

Brandskydd på fritiden

Trygg på sjön

Båtlivet kan tyckas säkert med tanke på att man omger sig av vatten. Men vet du vad du ska göra om det börjar brinna ombord? Läs vår guide om hur du får en säker båtresa innan det är dags att lätta ankar.

Brandskydd på fritiden

Brandskydd i skärgården och på landet

Om du bor på landet eller ute i skärgården kan det ta lång tid innan räddningstjänsten är på plats. Läs vår guide och få tips om vad du själv kan göra för att förebygga bränder.

Brandskydd på fritiden

Elda säkert i naturen

Att samlas kring lägerelden skapar gemenskap och härliga minnen, men det sätter också skräck i många markägare. Varje år brinner skog för miljontals kronor upp på grund av slarv. Läs vår guide om hur du eldar säkert i naturen.