Brandskyddskontrollant / Egenkontroll

Denna utbildning riktar sig till dem som kommer att utföra brandskyddskontroller på företag/organisationer som redan har ett fungerande SBA-arbete och ger kursdeltagaren översiktlig information om lag om skydd mot olyckor (LSO) och systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Målet med utbildningen är att kunna verka som intern brandskyddskontrollant och bidra till att skapa ett ökat brandskyddsmedvetande på arbetsplatsen.

Kursinnehåll

  • SBA och kontrollsystem
  • Brandrisker
  • Släckutrustning
  • Spridningsrisk
  • Personsäkerhet
  • Tillgänglighet och säkerhet för räddningstjänsten

Du ska efter avslutad utbildning kunna:

  • Vidta åtgärder för att hindra uppkomst av brand
  • Identifiera möjliga brandrisker och föreslå åtgärder
  • Upprätthålla och kontrollera tillfredsställande: utrymning, skydd mot brand och brandgasspridning samt anordningar för brandsläckning.

Detta ger dig trygghet i din roll som brandskyddskontrollant.

Praktisk information

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: max 15 personer/utbildningstillfälle. Du kan boka enstaka platser hos oss eller för en hel grupp i era lokaler.

Pris: 1800 kr/deltagare exklusive moms.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se