Systematiskt brandskyddsarbete

Denna utbildning riktar sig till dig som ska ansvara för, organisera och dokumentera det systematiska brandskyddsarbetet.

Målet är att du ska kunna starta, planera, dokumentera och följa upp brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Kursinnehåll

  • SBA, vad är det och hur går det till?
  • Lagstiftning
  • Riskhantering
  • Regler och rutiner
  • Verksamhets- och byggnadsbeskrivning
  • Riskinventering
  • Brandskyddsorganisation
  • Utbildningsplanering
  • Kontrollsystem och uppföljning

Praktisk information

Plats: Storstockholms brandförsvars utbildningsanläggning i Ågesta.

Antal deltagare: max 15 personer/utbildningstillfälle. Du kan boka enstaka platser hos oss alternativt boka för en hel grupp i era lokaler.

Pris: 1 100 kr/deltagare exklusive moms inklusive förmiddagskaffe och diplom.

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se