Utrymningsövning

Vi erbjuder en utrymningsövning hos er efter genomförd brandskyddsutbildning.

Utbildningen består av genomgång av övningen samt praktiskt genomförande med rökmaskin. En utrymningsövning testar hur er organisation fungerar i "skarpt läge" och visar på brister som bör åtgärdas.

Kursinnehåll

  • Rundvandring med nyckelperson från er
  • Utrymningsövning
  • Genomgång och utvärdering av övningen
  • Dokumentation med feedback efter genomförd övning

Praktisk information

Tid: Cirka 2 timmar

Plats: Övningen sker på plats hos er.

Antal deltagare: All personal på arbetsplatsen

Pris: 6 000 kr/utbildningstillfälle exklusive moms eller enligt offert

För mer information eller bokning ring 08-454 89 20 eller skicka e-post till: utbildning@ssbf.brand.se