Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Elcykel
Brandskydd i hemmet

Säkra tips om litiumjonbatterier

Uppladdningsbara litiumjonbatterier finns i fler och fler produkter i våra hem. Det kan röra sig om allt från mobiltelefoner och datorer till sladdlösa verktyg och leksaker. I samhället blir det allt vanligare med elcyklar och elbilar.

Ett litiumjonbatteri har en hög effekt och innehåller mycket energi samtidigt som det kan återuppladdas många gånger. Batteriet kan vara uppbyggt av en eller flera battericeller. Oftast väljer vi dock att kalla det för ett batteri oavsett om det består av en eller flera celler.

Att tänka på när du laddar batterierna

  • Se till att dina laddbara produkter och batterier inte är skadade och att de är godkända för den svenska marknaden och CE-märkta. 
  • Ladda batterierna enligt tillverkarens anvisningar och ladda under uppsyn, exempelvis dagtid när du är vaken och hemma. 
  • Placera laddaren och batteriet på ett obrännbart/svårantändligt underlag och se till att du inte har brännbara föremål i närheten av batteriet vid laddning. 
  • Ladda aldrig mobiltelefon, surfplatta, dator eller powerbank när de ligger i soffan eller sängen.
  • Säkerställ att du har en fungerande brandvarnare där du laddar batterierna.

Skadade batterier och laddutrustning kan orsaka en brand. En brand i ett skadat batteri kan uppstå långt efter skadetillfället. Lämna därför skadade produkter/batterier till återvinning snarast möjligt.

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du läsa mer om krav och märkning på elprodukter. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Om det börjar brinna

Ett batteri som börjar brinna kan oavsett sin storlek vara mycket svårt att släcka. Brandförloppet kan stanna vid rökutveckling men det kan också leda till mycket kraftigt brand där hela föremålet snabbt totalförstörs. Oavsett vilket, visar erfarenheter av bränder i litiumjonbatterier att spridningsrisken till intilliggande föremål är stor beroende på den kraftiga värmeutveckling som uppstår.

Tänk på att ett brinnande batteri kan avge mycket rök som snabbt kan sprida sig till flera rum om det brinner inomhus. Undvik att andas in röken som är mycket giftig.

Om en produkt står på laddning när den börjar ryka eller brinna ska du avbryta laddningen direkt genom att dra ur sladden. Överväg om du kan ta ut föremålet utomhus eller försöka släcka branden med handbrandsläckare eller vatten. Om du inte kan hantera branden larma 112. Kom ihåg att stänga dörren till rummet med det brinnande föremålet, utrym hemmet och varna andra.

Ring alltid 112 om du behöver hjälp eller är det minsta osäker på om du har lyckats släcka ett brinnande batteri.

Elfordon

Elfordon är ett samlingsbegrepp för fordon som på något sätt kan drivas med en elmotor. Det omfattar bland annat laddfordon, hybridfordon och bränslecellsfordon. Ett elfordon kan ha flera batterier.

Antalet elfordon har ökat snabbt de senaste åren, och vi behöver därför vara flexibla och anpassa oss till de nya risker och utmaningar som uppstår i omställningen till ett hållbart samhälle. När det gäller elbilar har Storstockholms brandförsvar inte sett någon onormal ökning av bränder under de senaste årtiondena och bränder i bilar med konventionella bränslen är betydligt vanligare. Däremot kan bränder i elbilar vara svåra att släcka då skadade litiumjonbatterier brinner intensivt och utvecklar en mycket giftig rök.

Storstockholms brandförsvar har bland annat tagit fram en vägledning för laddning av elbilar där vi till exempel förespråkar att laddning av elbilar bör ske utomhus eller i väl ventilerade garage. Garaget eller laddplatsen bör även vara placerad så att det är lätt för räddningstjänsten att komma till.

Ladda ner: 2019-05 Laddplatser för el- och hybridfordon
Uppdaterat 2022-11-02 Giltig från 2022-11-01

Vägledning för utformning av laddplatser för el- och hydridfordon.