Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd i hemmet

Säkra tips om litiumjonbatterier

Uppladdningsbara litiumjonbatterier finns i fler och fler produkter i våra hem. Det kan röra sig om allt från mobiltelefoner och datorer till sladdlösa verktyg och leksaker. I samhället blir det allt vanligare med elcyklar och elbilar.

Ett litiumjonbatteri har en hög effekt och innehåller mycket energi samtidigt som det kan återuppladdas många gånger. Batteriet kan vara uppbyggt av en eller flera battericeller. Oftast väljer vi dock att kalla det för ett batteri oavsett om det består av en eller flera celler.

Att tänka på när du laddar batterierna

  • Se till att dina laddbara produkter och batterier inte är skadade och att de är godkända för den svenska marknaden och CE-märkta. 
  • Ladda batterierna enligt tillverkarens anvisningar och ladda under uppsyn och när du är vaken.
  • Placera laddaren och batteriet på ett obrännbart/svårantändligt underlag och se till att du inte har brännbara föremål i närheten av batteriet vid laddning. 
  • Ladda aldrig mobilen eller datorn när den ligger i soffan eller sängen.
  • Säkerställ att du har en fungerande brandvarnare i anslutning till utrymmet där du laddar batterierna.

Skadade batterier och laddutrustning kan orsaka en brand. En brand i ett skadat batteri kan uppstå långt efter skadetillfället och efter flera laddningscykler. Lämna därför skadade produkter/batterier till återvinning snarast möjligt.

På Elsäkerhetsverkets webbplats kan du läsa mer om krav och märkning på elprodukter. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Om det börjar brinna

Mindre litiumjonbatterier som börjar brinna kan du ofta släcka själv. Detta gäller exempelvis bränder i mobiltelefoner, datorer och reservbatterier (powerbank). 

Om produkten står på laddning när den börjar brinna så ska du först avbryta laddningen genom att dra ur sladden. Branden släcks med pulversläckare eller vatten och batteriet kyls därefter med ännu mer vatten. Ett litet batteri som brinner kan trots sin storlek vara svårt att släcka, men brinner ut relativt snabbt. Erfarenheter av bränder i litiumjonbatterier visar att spridningsrisken till intilliggande föremål är stor beroende på den kraftiga värmeutvecklingen.

Tänk på att ett brinnande batteri kan avge mycket rök, särskilt om det brinner inomhus. Undvik att andas in röken som är mycket giftig, och överväg om det är möjligt att flytta ut föremålet utomhus. Ring 112 om du inte kan släcka branden på ett säkert sätt utan risk att andas in röken.

Större bränder behöver hanteras av utbildad personal. Ring alltid 112 om du behöver hjälp eller är det minsta osäker på om du har lyckats släcka.

Elfordon

Elfordon är ett samlingsbegrepp för fordon som på något sätt kan drivas med en elmotor. Det omfattar bland annat laddfordon, hybridfordon och bränslecellsfordon. Ett elfordon kan ha flera batterier.

Antalet elfordon har ökat snabbt de senaste åren, och vi behöver därför vara flexibla och anpassa oss till de nya risker och utmaningar som uppstår i omställningen till ett hållbart samhälle. När det gäller elbilar har Storstockholms brandförsvar inte sett någon onormal ökning av bränder under de senaste årtiondena och bränder i bilar med konventionella bränslen är betydligt vanligare. Däremot kan bränder i elbilar vara svåra att släcka då skadade litiumjonbatterier brinner intensivt och utvecklar en mycket giftig rök.

Storstockholms brandförsvar har bland annat tagit fram en vägledning för laddning av elbilar där vi till exempel förespråkar att laddning av elbilar bör ske utomhus eller i väl ventilerade garage. Garaget eller laddplatsen bör även vara placerad så att det är lätt för räddningstjänsten att komma till.  

Ladda ner: VL2019-05 Laddplatser för elbilar
Uppdaterat 2019-05-23 Giltig från 2019-05-20

Vägledning som innehåller råd för utformning och placering av laddningsplatser för el- och hybridbilar.