Dokument och allmänna handlingar

Storstockholms brandförsvar är en kommunal myndighet och lyder under offentlighetsprincipen. Det innebär att du har rätt att läsa de dokument som finns hos oss.

Innan en handling lämnas ut gör vi alltid en sekretessprövning för att se om hela handlingen eller delar av den innehåller information som kan omfattas av sekretess. I de fall som handlingar omfattas av sekretess har vi inte rätt att lämna ut dem.

Det kan vara bra att tänka på att din egen korrespondens med oss, som till exempel brev och e-post, är en allmän handling som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Det kostar inget att läsa materialet på plats hos oss, vill du däremot få det skickat med brev eller e-post till dig tar vi ut en avgift. Första handlingen är alltid gratis, oavsett antal sidor, därefter tar vi ut tio kronor per handling. Du har alltid rätt att vara anonym när du begär ut en handling.

Registraturen hjälper dig

För att ta del av allmänna handligar kontaktar du registraturen via telefon eller e-post.

Registrator

Telefontider
Måndag, onsdag, fredag: 08.30-11.30
Tisdag, torsdag: 13.00-16.00
Dag före helgdag och klämdagar: 09.00-11.00

Avgifter för allmänna handlingar

Ladda ner: Avgift för allmän handling
Uppdaterat 2017-10-10

Taxa för utlämnande av allmän handling.