Våra utbildningar

Vad gör du om det börjar brinna? Storstockholms brandförsvar kan erbjuda företag, myndigheter och organisationer de kunskaper som behövs för att förebygga bränder och begränsa följderna om en brand uppstår. Vi kan också erbjuda medarbetare från andra räddningstjänster att delta i våra dykarutbildningar.

Utbildningar i brandskydd

Flera av våra utbildningarna kan antingen genomföras på er arbetsplats eller på våra utbildningsanläggningar Okvista i Vallentuna och Ågesta nära Farsta.

Vi erbjuder följande utbildningar:

  • Systematiskt brandskyddsarbete
  • Brandskyddskontrollant
  • Utrymningsövning
  • Brandskyddsutbildning

Utbildningar i räddningsdykning

Vår dykarskola är ackrediterad av Försvarsmakten att genomföra yrkesdykarutbildningar i kategorin S- och A-certifikat, samt dykarledarutbildningar till dessa. Skolan utbildar även ytlivräddningsinstruktörer vid behov. Målet är främst att verka som räddningsdykare inom kommunal räddningstjänst.

Dykarskolan är belägen på Kungsholmens brandstation i Stockholm.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information om våra utbildningar är du välkommen att kontakta oss via registraturen, ange Ågesta utbildningsanläggning eller Dykarskolan i ämnesraden: registrator@ssbf.brand.se.