Våra utbildningar

Vad gör du om det börjar brinna? Storstockholms brandförsvar kan erbjuda företag, myndigheter och organisationer de kunskaper som behövs för att förebygga bränder och begränsa följderna om en brand uppstår. Vi kan också erbjuda medarbetare från andra räddningstjänster att delta i våra dykarutbildningar.

Utbildningar i brandskydd

Flera av våra utbildningar kan genomföras på någon av våra utbildningsanläggningar.

  • Ågesta nära Farsta söder om Stockholm
  • Okvista i Vallentuna norr om Stockholm.

Det finnas också möjlighet att arrangera utildningar på din arbetsplats.

Läs mer om våra aktuella utbildningar under "fliken" brandskyddsutbildning

Utbildningar i räddningsdykning

Vår dykarskola är ackrediterad av Försvarsmakten att genomföra yrkesdykarutbildningar i kategorin S- och A-certifikat, samt dykarledarutbildningar till dessa. Skolan utbildar även ytlivräddningsinstruktörer vid behov. Målet är främst att verka som räddningsdykare inom kommunal räddningstjänst.

Dykarskolan är belägen på Kungsholmens brandstation i Stockholm.