Frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna som ställs till Storstockholms brandförsvar. Vi har delat in dem i olika områden så att det ska bli lättare att hitta svar på just det du funderar över.

Sotning och brandskyddskontroll

Frågor och svar om sotning

Hur ofta du ska sota din eldstad beror på vilken typ av eldstad du har, hur mycket eldar i den och var i landet den finns. Det ärkommunen som fattar beslut om vilka sotningsfrister, det vill säga vilka tidsintervaller mellan sotningarna, som gäller där du bor.

Se de aktuella fristerna för sotning och brandskyddskontroll genom att klicka på länken nedan. 

Brandskydd i hemmet

Så fungerar sotning och brandskyddskontroll

En sprakande brasa i den öppna spisen en dag när det är ruggigt väder. Visst låter det mysigt, men se till att elda säkert. Du som har en eldstad i hemmet eller fritidshuset behöver se till att den sotas och kontrolleras med jämna mellanrum. Hur går en sotning till, vem utför jobbet och vilka regler gäller? Vi guidar dig.

Att genomföra brandskyddskontroll är ett myndighetsutövande där eldstäder med tillhörande skorstenar och imkanaler i storkök regelbundet inspekteras för att identifiera brandrisker i syfte att förebygga eldstadsrelaterade olyckor. Brandskyddskontrollen kan liknas vid en bilbesiktning där man tittar på eldstadens skick, hur den har använts, omgivande byggnadsdelar och status på skorstenen avseende bland annat täthet. Allvarliga brister kan föreläggas med bland annat förbud och vite.

I liknelsen med bilar får själva sotningen som också är ett myndighetsutövande motsvara den årliga servicen, fast i det här fallet är den reglerad. Vid sotning avlägsnas brännbar beläggning från skorstenens insida för att motverka att sot och energirik tjära fattar eld och börjar brinna. I en imkanal från ett storkök är det brandfarligt fett som avlägsnas vid sotning.

Om du vill boka tid för sotning ska du kontakta din lokala sotare. Sotningsentreprenören vet när sotning skedde senast hos dig och när det är dags för sotning nästa gång.  Här kan du läsa mer om sotning och vilken entreprenör som är din lokala sotare - Sotning och brandskyddskontroll av eldstad.

Din lokala sotare kan berätta för dig när det senaste sotades hos dig. Den informationen finns i sotarentreprenörenas register. De kan också berätta när det är dags för sotning nästa gång. Här kan du läsa mer om sotning och vilken entreprenör som är din lokala sotare - Sotning och brandskyddskontroll av eldstad.

Du kan söka tillstånd för egensotning, antingen utför du sotningen själv eller låter du en annan entreprenör utföra sotningen istället för den av kommunen upphandlade sotaren. Blanketter för ansökan finns att hämta på vår webbplats. Den ifyllda blanketten ska sedan skickas till Storstockholms brandförsvar så att våra handläggare kan hantera din ansökan.

Oavsett om du kommer att utföra sotningen själv eller kommer att anlita en annan sotare är det du som fastighetsägare som har ansvar för att det sker på ett betryggande sätt ur brandskyddssynpunkt, att anläggningen sotas enligt gällande sotningsfrister (tidsintervall) och att sotningstillfällena dokumenteras i en sotningsjournal.

Även om du har egensotning kommer regelbundna brandskyddskontroller utföras av entreprenör med avtal att utföra detta.

Om du har bytt sotare men vill återgå till Storstockholms brandförsvars avtalade entreprenör gör du det enklast genom att skicka ett e-postmeddelande till registrator@ssbf.brand.se. I meddelande ska fastighetsbeteckning och gatuadress anges.

Det finns inget lagkrav på att imkanaler i småhus och lägenheter ska sotas (rengöras). En imkanal är en frånluftskanal från köksfläkten och viktig att särskilja från en rökkanal från en eldstad. Även om det ur brandskyddssynpunkt inte ställs krav på sotning av imkanaler i småhus kan det vara bra att rengöra emellanåt för att säkerställa en god funktion och minimera brandrisken ytterligare. Rengöringen kan du beställa av vilket sotarföretag som helst och ingår normalt inte vid sotning av rökkanaler.  

Vid nyinstallation av eldstad är det kommunens byggnadsnämnd som handlägger ärenden därför behöver du först anmäla ärendet till kommunen. När installationen är klar behöver eldstaden kontrolleras av en sakkunnig sotare. Vid en kontroll av en nyinstallerad eldstad behöver du inte välja kommunens avtalade sotare. Kontrollen som utförs efter en nyinstallation är inte densamma som vid en brandskyddskontroll och kan utföras av vilken sakkunnig sotare som du önskar. De kommunala sotarna har endast avtal för sotning och brandskyddskontroll.

Om du vill börja elda i en eldstad som är avställd och har inte använts, eller sotats på flera år behöver du kontakta den entreprenör som utför brandskyddskontroll i området där du bor och anmäla att du vill börja använda din eldstad. Företaget behöver sedan göra en brandskyddskontroll för att säkerställa att eldstaden är säker att använda. 

Det är endast den entreprenör med delegation från SSBF att utföra brandskyddskontroll i ditt område som har behörighet att utföra kontrollen.

Här kan du se vilket/vilka sotningsföretag som upphandlats i ditt område

Kommun Sotning och brandskyddskontroll
Danderyd och Lidingö Skorstensfejarna LJ AB
Solna, Sundbyberg, Täby och Vallentuna Fluetec AB
Vaxholm, Värmdö och Österåker Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt
Distrikt inom Stockholms stad Sotning och brandskyddskontroll
Stockholms innerstad Lars Sundström AB
Söder- och västerort Fluetec AB

 

För mer information kontakta:
Fluetec AB

Webbplats: http://stockholmssotare.se/

För mer information kontakta:
Lars Sundström AB

Webbplats: http://www.sotarenstockholm.nu/

För mer information kontakta:
Skorstensfejarna LJ AB

Webbplats: https://www.skorstensfejarna.se/kontakt

För mer information kontakta:
Värmdö-Österåker-Vaxholm Sotningsdistrikt

Webbplats: https://varmdosot.se/

Om din eldsatd inte finns med i sotarens register över vilka de ska sota så behöver du se till att din eldstad blir registreras där. Kontakta den eller de entreprenörer som utför sotning respektive brandskyddskontroll och anmäl din eldstad. Därefter behöver en brandskyddskontroll utföras för att säkerställa att eldstaden är säker att användas.

Här kan du läsa mer om sotning och vilken entreprenör som är din lokala sotare - Sotning och brandskyddskontroll av eldstad.

Priset för sotningstjänsterna följer en taxa som är fastställd av kommunen. Taxan avser de tjänster som upphandlingen omfattar, det vill säga sotning och brandskyddskontroll av eldstäder och imkanaler i storkök.

Sotningsföretag som fastighetsägaren själv anlitar för att sota istället för de av kommunen upphandlade entreprenörerna behöver däremot inte följa taxan, de kan prissätta helt fritt.

Aktuella taxor för sotning och brandskyddskontroll hittar du på sidan om Taxor för tjänster.

Brandvarnare

Frågor och svar om brandvarnare

Du ska ha en brandvaranare eftersom det är en av de viktigaste delarna i ditt brandskydd. Eftersom en brand ofta växer fort och det är röken som skadar och dödar människor är det av yttersta vikt att du snabbt varnas om branden och kan agera. Brandvarnaren ger dig avgörande tid och minskar risken för att den lilla branden utvecklar sig till en stor brand. Du bör ha en brandvarnare överallt där du sover exempelvis i hemmet, båten, husvagnen, husbilen eller sommarstugan.

Vid en brand är tiden en avgörande faktor, varje sekund räknas. Med en brandvarnare köper du dig tid.

Att placera brandvaranren rätt är viktigt. Brandvarnare ska finnas på varje våningsplan, helst i alla rum där någon sover. En brandvarnare täcker in cirka 60 kvadratmeter. Bor du större än så, skaffa fler brandvarnare. Tänk på att stängda dörrar begränsar brandvarnarens räckvidd. En brandvarnare varnar för rök och eftersom varm rök stiger ska brandvarnaren sitta i taket. Placera den mitt i rummet eller minst 50 centimeter från väggen.

Om du har flera boenden som exempelvis, fritidshus, husvagn, husbil eller båt, se till att ha brandvarnare även där.

Brandvarnare finns som batteridrivna eller nätanslutna och de kan vara fristående eller sammankopplade. 

Batteridrivna: Det är den vanligaste brandvarnaren och den finns med batterier som fungerar i allt från ett till 10 år.

Nätanslutna: Nätanslutning innebär att brandvarnaren är kopplad till byggnadens normala elnät via en kabel men den har även ett batteri som kopplas in vid strömavbrott. Dessa lämpar sig väl för dem som har svårt att byta batterier av olika anledningar.

Brandvarnare kopplade till hemlarm: Många larmleverantörer erbjuder hemlarm med brandvarnare/detektorer till sina system. Om du har ett sådant system stäm av funktionerna med din larmleverantör.

Sammankopplade brandvarnare: Sammankopplingsbara brandvarnare kommunicerar trådlöst eller via kabel med varandra. Det innebär att om en brandvarnare ”går igång” tjuter det i alla, detta höjer säkerheten ytterligare och är speciellt lämpligt i villor med flera våningar. Om en tvåvåningsvilla med källare har sammankopplade brandvarnare på alla plan så ljuder alla brandvarnare samtidigt oavsett var branden börjat. Börjar det brinna i källaren så vaknar du i tid i övervåningen även om dörren till källaren är stängd.

Optiska och joniserande brandvarnare

Båda typerna av brandvarnare reagerar tillräckligt snabbt för ett normalt hemmabruk oavsett vilken typ av brand som råkar inträffa.

Optiska brandvarnare har ett avancerat fotocellsystem som är effektivt när det gäller pyrande bränder. Några exempel kan vara en cigarett som hamnat i en möbel eller säng eller elektriska ledningar/kablar som är överhettade.

Joniserande brandvarnare mäter det elektriska motståndet i luften och reagerar på både synlig och osynlig rök och är därför bäst på att upptäcka snabbt uppflammande bränder. Exempel i ett vanligt hem där joniserande brandvarnare är bra är brand i papperskorg, brand i TV-apparat, brand i fett på spisen eller brand i brandfarlig vätska. En joniserande brandvarnare innehåller en radioaktiv källa och behöver källsorteras med hänsyn till det.

Vem som ansvarar för brandvarnaren beror på hur du bor. Bor du i hyreslägenhet är det oftast fastighetsägaren som ansvarar för att en fungerande brandvarnare sätts upp i lägenheten men hyresgästen ansvarar sedan för underhåll och kontroll.

Bor du i bostadsrätt eller i villa/radhus/fritidshus ansvarar du för allt detta själv.

Om du har båt, husbil eller husvagn – se till att du har en brandvarnare även där.

Det är viktigt att sköta brandvarnaren. Testa brandvarnaren regelbundet genom att trycka på testknappen för att höra så sirenen fungerar. Batteriet räcker normalt i cirka ett år men det finns även brandvarnare med batterier som håller 5-10 år.

Byt batteri och rengör brandvarnaren med dammsugare en gång om året till exempel på brandvarnardagen den 1 december. Kontrollera att brandvarnaren fungerar minst en gång per kvartal och byt ut den efter 8-10 år. Kontrollera funktionen när du kommer hem efter mer än en veckas frånvaro meftersom batteriet kan ha laddat ut medan du har varit bortrest. 

Det är inget krav på att det ska finnas brandvarnare i trapphuset i ett flerbostadshus. Räddningstjänsten rekommenderar att du ska stannar kvar i din lägenhet vid en brand och vår generella rekommendation är därför att inte ha någon brandvarnare trapphuset.

Om fastighetsägaren har placerat brandvarnare i trapphuset är det också viktigt att de boende får information om hur de ska agera vid rök i trapphuset. Risken är annars stor att de som hör brandvarnaren i trapphuset går ut för att kontrollera vad som hänt samtidigt som någon öppnar en dörr till en brandlägenhet. Röken kan då strömma ut genom dörren och snabbt rökfylla hela trapphuset med giftig rök samtidigt som sikten försvinner. Detta innebär att trapphuset snabbt blir en livsfarlig miljö.

Det kan finnas undantag om man exempelvis har ett väl fungerande SBA (systematiskt brandskyddsarbete), kunskap om brandsläckning och tydliga rutiner hur ett larm ska hanteras.

Om du hör en brandvarnare som larmar i någon annans bostad ska du knacka på och se om någon är hemma. Om du känner röklukt eller eller ser att det brinner ska du varna andra som kan vara i fara och larma 112. Har du möjlighet så gör gärna ett försök att släcka branden men utan att utsätta dig själv för fara.

Stäng dörren till det utrymme som brinner.

Ja, det finns hjälpmedel för den som inte kan uppfatta den vanliga signalen från en brandvarnare. Larmet kan utökas med en blinkande lampa och vibration när larmet går. Olika regioner har olika regler för vilka hjälpmedel som kan beviljas. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med hur du går vidare.

Brandskydd och släckutrustning

Frågor och svar om släckutrustning i bostaden

Se till att du har utrustning hemma för att kunna släcka den lilla branden i din bostad. Det bästa är en pulversläckare och gärna en brandfilt. Brandförsvaret rekommenderar en 6-kilos pulversläckare. Den klarar alla typer av bränder. Pulversläckare finns att köpa i de flesta större varuhus. Ibland har försäkringsbolagen bra erbjudande.

Om du har fritidshus, båt eller husvagn, se till att ha en handbrandsläckare och en brandfilt där också.

För att använda en pulversläckare gör du så här: 

 • Dra först ut säkringen.
 • Lossa slangen.
 • Huka dig ner, gå inte för nära branden, utnyttja kastlängden.
 • Rikta munstycket mot det som brinner och sikta lågt. Sikta på lågornas bas. 
 • En brandsläckare ska alltid stå upp då du använder den, det är helt ok att släpa den i slangen då du tar dig in till branden men res den när den ska användas.
 • Sikta och tryck sedan in handtaget.
 • Tänk på att inte gå för långt in i ett rökfyllt rum, så fort du börjar använda släckmedlet kommer sikten snabbt att försämras.

Handbrandsläckaren ska placeras centralt och lättåtkomligt, gärna nära ytterdörren. Placeringen gör också att det snabbt går att hjälpa grannen vid behov. Om du investerar i ytterligare en eller flera brandsläckare så är rekommenderad placering i eller nära sovrummet och i köket.

Kom ihåg att ha brandsläckare även i dina alternativa boenden (fritidshus, husvagn, husbil och båt).

Det är enkelt att sköta en pulversläckare. Kontrollera med jämna mellanrum så att brandsläckaren är trycksatt. Det gör du genom att kontrollera så att mätaren som visar trycket står på grönt. För säkerhetsskull kan du knacka försiktigt på mätarglaset för att se att visaren inte har fastnat. 

Förvara brandsläckaren torrt och vänd på den i bland för att pulvret inte ska "klumpa ihop sig" i botten. Kontrollera så att slangen är hel och inte har några sprickor.

Man kan bara använda en brandsläckaren en gång. Så fort du har använt brandsläckaren är den förbrukad och du behöver köpa en ny. Lämna den använda brandsläckaren för återvinning.

Snabbkontroll

 • Tryckmätaren ska stå på grönt
 • Slangen ska vara hel
 • Plomberingen ska sitta kvar
 • Läs bruksanvisningen

 

Nej, Storstockholms brandförsvar säljer inga produkter. De flesta större butikskedjor säljer brandskyddsutrustning som till exempel brandsläckare, brandvaranare och brandfiltar. Om du letar efter mer specialanpassad brandskyddsutrustning är rekommendationen att vända dig till företag som är specialiserade på brandskydd, sök på webben efter dessa företag.

Varningsskyltar eller andra typer av skyltar säljs också av företag specialiserade på den typen av produkter. 

Tyvärr kan vi inte hjälpa till med påfyllning av använda brandsläckare. Tidigare erbjöd vissa företag som sålde brandsläckare återfyllning av begagnade släckare. Idag när godkända brandsläckare för hushåll finns att köpa hos de flesta större butikskedjorna så har många firmor slutat att erbjuda återfyllning. En ny 6-kilos puversläckare som är den rekommenderade typen av brandsläckare för hushåll brukar finnas i prisklassen runt 500 kronor. Din gamla brandsläckare kan du lämna på kommunens återvinningscentral.

När du använder brandfilten ska du lägga filten bestämt på branden och trycka med händerna på filten för att kväva branden. 

Vid brand i kläder är det viktigt att lägga filten så att personens huvud skyddas från lågorna. 

Storleken på en brandfilt bör vara 120x180 cm för att kunna täcka merparten av en vuxen människa.

Brandfilten är bra att förvara i eller nära köket eftersom det är där många bränder startar.  Med hjälp av brandfilten kan du kväva en liten brand på exempelvis spisen eller brand i kläder.

Det är viktigt att du sätter fast fodralet för att underlätta att få ut filten när den användas. Använd gärna handskar då värmen går igenom filten.

Godkänd europeisk standard för brandfilt är SS-EN 1869. Den rekommenderade storleken är 120x180 cm.

En spisvakt är en apparat som bryter strömmen till spisen om den detekterar en brand. Vissa spisvakter kan även släcka branden. Spisvakten kan aktiveras när den känner av: rök, värme, rörelse, ljud eller en kombination av dessa.

Värmesensor: Elförsörjningen till spisen bryts när temperaturen i stek- och kokområdet uppnår en förinställd temperatur.

Rökdetektor: Elförsörjningen till spisen bryts när rökdetektorn aktiveras. Rökdetektorn ska vara placerad i samma rum som spisen.

Rörelsesensor: Elförsörjningen till spisen bryts om samtliga personer lämnar rummet där spisen är placerad. Tiden fram till brytningen kan förinställas.

Ljuddetektor: Elförsörjningen till spisen bryts då de reagerar på en ljudsignal från en rökdetektor ansluten till spisvakten, från en av bostadens vanliga brandvarnare eller från en vid spisen placerad värmedetektor.

De flesta bränder i bostaden startar på spisen i samband med matlagning. Ta alltid för vana att kontrollera att spisen är avstängd och kom ihåg att inte lägga saker på den.

Spistimer

En spistimer bryter strömmen efter en viss tid. Spistimer kan köpas i de flesta järnaffärer.

Eldningsförbud och skärpt eldningsförbud

Frågor och svar om vad som gäller vid eldningsförbud respektive skärpt eldningsförbud hittar du här

Övrigt

Övriga frågor och svar

Nej, Storstockholms brandförsvar eldar inte upp gamla byggnader, främst av hänsyn för miljön. Kontakta istället ett företag specialiserat på att riva och försök att återvinna så mycket som möjligt av den gamla byggnaden.

Förr kunde räddningstjänsten ibland vara intresserade av att öva i gamla byggnader och då elda upp dem i övnings- och utbildningssyfte. Det är ovanligt idag, framför allt i storstadsregioner. 

Storstockholms brandförsvar har normalt sett öppet hus för allmänheten två gånger per år. Häften av våra brandstationer har då öppet på våren (maj) och den andra häften på hösten (september/oktober).

Vi vet tyvärr inte om vi kommer att kunna erbjuda öppet hus i fysisk form i framtiden beroende på omvärldsläge och har därför inget inplanerat datum för öppet hus. Håll ögonen på vår webbplats och våra sociala kanaler där information kommer att publiceras om det blir aktuellt.

Vi har två inspelade digitala besök på Kista och Åkersberga brandstationer. Filmerna finns tillgängliga på vår Youtube-kanal, youtube.com/storstockholmsbrandforsvar

På olika platser runt om i Sverige finns så kallade flytvästdepåer. Där kan du låna eller hyra en flytväst.  Svenska Livräddningssällskapet ansvarar för landets flytvästdepåer och på deras webbplats finns kontaktinformation och en smart kartfunktion som gör att du lätt kan hitta den flytvästdepå som är närmast dig.

Flytvästdepåer i Sverige - Svenska Livräddningssällskapet

Storstockholms brandförsvar har endast ett mindre antal flytvästar för utlån på Värmdö brandstation, dessa är primärt för boende eller besökare inom Värmdö kommun. Observera att det inte går att boka flytväst i förväg. Ibland händer det att brandstationen är obemannad vid larm eller andra uppdrag och då har vi tyvärr inte möjlighet att hjälpa till. 

Vi delar inte ut tygmärken eller annan räddningstjänstutrustning. Vi får ofta frågor om tygmärken, hjälmar, t-shirts och annan utrustning men vi har ingen möjlighet att ge bort denna typ av utrustning.

Profilprodukter som till exempel reflexer för att förebygga trafikolyckor delar vi ibland ut när vi deltar vid olika evenemang. Vi skickar inte profilprodukter med post.

Om du har en fråga som inte finns med i sammanställningen av frågor och svar och om du inte hittar svar på den genom att använda webbplatsens sökfunktion är du välkommen att kontakta oss via e-post. E-postadress till registraturen finns i webbplatsens sidfot. 

Om du har frågor om brandsäkerhet som rör din verksamhet eller bostad kan du rådfråga någon av våra brandinspektörer. Telefonrådgivningen är öppen: måndag, onsdag och fredag klockan 13.00-15.00. Ring 08-454 87 00 och be att få tala med telefonrådgivningen. Under sommaren håller telefonrådgivningen stängt.

Har du en fråga eller vill ha rådgivning gällande sotning är du välkommen att ringa sotningsrådgivningen på måndagar klockan 13.00-15.00. Ring 08-454 87 00 och be att få tala med sotningsrådgivningen. Under sommaren håller sotningsrådgivningen stängt.