Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Brandskydd i verksamheten

Här finns allt du behöver veta om systematiskt brandskyddsarbete och den tillsyn som vi gör av olika verksamheter. Här har vi även samlat information och råd kring brandskydd för specifika verksamheter – vårdmottagningen, skolan, hotellet och bostadsrättsföreningen är några exempel. För mer information om brandskydd i verksamheten använd sökfunktionen längst ner på sidan.

Brandskydd i verksamheten

En trygg och brandsäker förskola

På förskolor vistas barn i olika åldrar och gemensamt för dem alla är att de inte kan hantera släckning eller utrymning på egen hand vid en brand. För att hantera risker och undvika att barnen kommer till skada är det därför viktigt att personalen har kunskap om brandskydd och hur de ska agera vid en brand.

En trygg och brandsäker förskola

På förskolor vistas barn i olika åldrar och gemensamt för dem alla är att de inte kan hantera släckning eller utrymning på egen hand vid en brand. För att hantera risker och undvika att barnen kommer till skada är det därför viktigt att personalen har kunskap om brandskydd och hur de ska agera vid en brand.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för särskilt riskutsatta

Ingen ska behöva omkomma eller skadas allvarligt vid brand, trots det omkommer ungefär 80 personer vid bränder varje år, de flesta i sina egna hem. Äldre och människor med funktionshinder, missbruk och psykiska problem är överrepresenterade i statistiken. Läs vår guide om hur du kan hjälpa särskilt riskutsatta med ett behovsanpassat brandskydd.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i vårdverksamheter

På vårdboenden bor och vistas människor som ofta har svårt att sätta sig själva i säkerhet om det skulle börja brinna. För att undvika att människor kommer till skada är det viktigt att personalen har kunskap och agerar rätt om olyckan är framme. Vad gör du när larmet går på vårdboendet? Läs mer om brandskydd på vårdboenden.

Brandskydd i verksamheten

Automatiska brandlarm och digitala nycklar

Ett automatiskt brandlarm är en viktig del i byggnadens och verksamhetens brandskydd. Tack vare automatiska brandlarm kan bränder upptäckas i ett tidigt skede, så att ansvariga personer eller räddningstjänst snabbt kan släcka branden.

Brandskydd i verksamheten

Vad är systematiskt brandskyddsarbete?

Alla ägare och nyttjanderättshavare till byggnader och anläggningar är skyldiga att vidta tillräckliga åtgärder för att förebygga brand samt förhindra och begränsa skadorna om en brand skulle uppstå. Det allmänna rådet om systematiskt brandskyddsarbete reglerar hur brandskyddsarbetet bör se ut. Läs mer om det här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för restauranger

För dig som driver en restaurang finns det flera saker kring brandskyddet som du behöver ha kunskap om och arbeta aktivt med. Vilka ska du kontakta angående hantering av brandfarlig vara? Vad betyder det att arbeta med ett systematiskt brandskydd? Vi hjälper dig!

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd för hotell

Som ägare eller ansvarig för ett hotell måste du ha kunskap om hur du uppfyller kraven för ett så kallat systematiskt brandskydd. För att dina gäster ska kunna känna sig trygga krävs att du arbetar aktivt med att förebygga brand och utbildar din personal om brandskyddet. Läs mer här.

Brandskydd i verksamheten

Brandskydd i flerfamiljshus

Varje år omkommer 100-130 personer i Sverige på grund av brand, de flesta i samband med bostadsbränder. Många av dem hade överlevt om det funnits fungerande brandvarnare i bostaden. Här kan du läsa om reglerna som gäller kring brandskydd för dig som hyresvärd eller boende i flerfamiljshus.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäker skola

De flesta bränder i skolor sker inte under skoltid utan på kvällar och helger. Många av bränderna är anlagda. Men det finns sätt att minska riskerna, till exempel genom att sätta upp belysning och ta bort brännbart material i utemiljön.

Brandskydd i verksamheten

Brandsäkra din vårdmottagning

Vad gör du när larmet går och väntrummet är fullt av besökare? Alla vårdmottagningar är skyldiga att ha både släckutrustning och en plan för hur lokalen ska utrymmas. Patienternas säkerhet går inte att kompromissa med.