Digital anslagstavla

Kommunallagen ställer krav på att det ska finnas en digital anslagstavla på webbplatsen. På den digitala anslagstavlan anslås tid och plats för direktionens sammanträden, kommande ärenden samt tillkännagivande av justerade protokoll.

Protokoll

Justerade protokoll från direktionens sammanträden finns bland övriga styrdokument och rapporter.

Information om anslaget

Sammanträdesdatum: 2018-04-24
Anslaget publicerades: 2018-05-16
Anslaget avpubliceras: 2018-06-07

Ladda ner: Protokoll 2018-04-24
Uppdaterat 2018-05-16

Justerat protokoll från direktionen sammanträde 24 april 2018. Om du vill överklaga något av besluten måste du göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerats här.

Sammanträden

Nästa sammanträde äger rum i 2018-06-12.

Överklaga beslut

Ett generellt kommunalt beslut kan överklagas till förvaltningsrätten.

Alla kommunens medlemmar får överklaga ett kommunalt beslut. Det kallas för att göra en laglighetsprövning. Ditt överklagande ska göras skriftligt till Förvaltningsrätten i Stockholm.

Ett kommunalt beslut kan överklagas inom tre veckor från det att justerat protokoll offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla.

Beslutet prövas sedan av Förvaltningsrätten, som bedömer om det är lagligt eller inte.