Vår verksamhet

Storstockholms brandförsvar har beredskap dygnet runt i våra tio medlemskommuner. Verksamheten innefattar räddningstjänst vid brand eller nödläge, förebyggande arbete för att minska bränder och olyckor i samhället och tillsyn av exempelvis skolor och sjukhus.

Storstockholms brandförsvar är ett kommunalförbund med tio samarbetande kommuner. Dessa är: Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö samt Österåker.

Vi svarar för 1,4 miljoner människors trygghet. Genom samarbetsavtal svarar vi för larm och ledning av räddningsinsatser i totalt 31 kommuner i Uppland, delar av Södermanland, Västmanland och på Gotland.

Vår verksamhet omfattar 16 brandstationer och tio räddningsvärn. Vi har personal i beredskap dygnet runt. Beredskap finns även i form av olika specialfunktioner, såsom räddningsdykning och internationell snabbinsatsstyrka.

Det olycksförebyggande arbetet är en stor och viktig del av vårt arbete. Vi arbetar kontinuerligt med information och rådgivning till allmänheten, organisationer och företag. För att minska antalet anlagda bränder arbetar vi exempelvis i nätverk med skola, Polisen och socialförvaltning. För att minska bostadsbränder informerar vi i skolor, till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och personal inom vårdboenden. Ytterligare ett steg i den förebyggande verksamheten handlar om att vi utreder de olyckor som inträffat för att se om någonting hade kunnat göras annorlunda.

Varje dag utför vi dessutom tillsyn, det vill säga kontrollerar och ger råd om brandskydd i sjukhus, skolor, servicehus, hotell, restauranger, varuhus med mera. Tillsynen innebär främst att vi kontrollerar att det finns en fungerande egenkontroll av brandskyddet i byggnader och på anläggningar som omfattas av kravet att bedriva systematiskt brandskyddsarbete.

Förebyggande arbete

  • Spelar en aktiv roll i samhällsbyggnadsprocessen genom att betona vikten av riskhänsyn.
  • Stöd till medlemskommunerna i form av kris- och riskhanteringsförmåga.
  • Information, rådgivning och utbildning.
  • Tillsyn och kontroll av bostadshus, sjukhus, skolor med flera.

Operativt räddningsarbete

  • Genomför snabba och effektiva räddningsinsatser när den enskilde själv inte kan hantera situationen vid brand, olycka eller annan nödsituation.