Våra vanligaste fordon

Inom Storstockholms brandförsvar finns sammanlagt omkring 300 fordon. Bland dem finns släck- och räddningsfordon, stegfordon, lastväxlarfordon, ledningsfordon, specialfordon och personbilar. Utöver det har vi även släpfordon och båtar. Nedan kan du läsa om våra tre vanligaste fordonstyper.

Släck- och räddningsfordon

Ett kombinationsfordon för de flesta insatserna

Släck- och räddningsfordonet är en riktig mångsysslare och stommen i fordonsparken. Fordonet har utrustning för brand i såväl byggnad som utomhus, för räddning vid trafikolycka och för vattenlivräddning. Släck- och räddningsfordonet har också i viss mån utrustning för olyckor med spårbunden trafik som till exempel tunnelbana, samt en hel del kompletterande utrustning.

Fakta:

  • Bemannas av fem personer varav en räddningsledare, en chaufför, två rökdykare samt en rökdykarledare.

  • Den fasta utrustningen består av en vattentank på 2 500 liter och en brandvattenpump med kapacitet på 3 000 liter vatten/min samt en skumanläggning för brandsläckning.

  • Bland den lösa utrustningen finns utskjutsstege på 14 meter, skarvstegar, klipputrustning för trafikolycka, lyft och jordningsutrustning för tunnelbana samt diverse slang och strålrör.

 

Stegbil

Din andra utrymningsväg

Våra stegbilar används framför allt när en byggnad behöver utrymmas via balkong eller fönster. Det kan handla om lägenheter eller lokaler där den vanliga utgången är spärrad av till exempel brand och rök. Stegbilen är också ett bra hjälpmedel när vi behöver arbeta på hög höjd, som när det brinner på en vind. Stegbilen är försedd med en korg i toppen för att kunna transportera personer upp eller ned från höga höjder.

Fakta:

  • Har förmågan att utgöra alternativ utrymning upp till 23 meter ovan marknivå.
  • Bemannas av två personer, en stegbilsförman och en chaufför. Båda arbetar tillsammans vid livräddning och brandsläckning.
  • Stegen styrs från korgen, alternativt från huvudmanöverplatsen, som finns vid korgens nedre del.
  • Bland den lösa utrustningen finns en uppblåsbar språngkudde som används om en nödställd människa tvingas hoppa ned från ett brinnande hus. Dessutom finns motorsågar, vattenkanon samt en del verktyg för arbete på hög höjd.

 

Lastväxlarfordon

Den flexibla lösningen

Vi har en hel del utrustning som behöver transporteras till en skadeplats, men väl där har man inte alltid behov av själva lastbilen. För att transportera denna utrustning används ett fordon som kallas lastväxlare. Fordonet används i olika sammanhang och kan växla last, därav namnet. Lastväxlarfordonet är minimalt utrustat, här ligger istället utrustningen i själva containern, som många gånger är omfattande och inriktad till en viss olyckstyp.

Fakta:

  • Bemannas av två personer, som oftast är samma personal som i stegbilen. Man väljer helt enkelt vilket fordon man tar med sig beroende på vilket larm man får in.
  • Lasten är vanligtvis vattentankar med pump, container för olyckor med farliga ämnen, utrustning för rasolyckor, containers för luftapparater, så kallat rökskydd för rökdykare, specialstege för gränder m.m.