Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

Jobba som vakthavande befäl

Om en omfattande och samhällspåverkande olycka inträffar kopplas vakthavande befäl (fd. operativ chef) in för att samordna räddningsarbetet och se till att rätt resurser kallas till olycksplatsen. Det finns alltid ett vakthavande befäl i tjänst och det är tio medarbetare som turas om att vara i tjänst.

Det vakthavande befälet besöker aldrig själva olycksplatsen utan finns på Räddningscentral Mitt. Därifrån har hen total överblick över hela den region som RC Mitt har samordningsansvaret för. Räddningscentral Mitts område sträcker sig från Gotland i sydost, Sala i väster och Tierp i norr till Värmdö i söder. Det vakthavande befälet ansvarar för att se till att det finns rätt resurser på plats vid olycksplatsen, samtidigt som det finns kvar tillräcklig beredskap i resten av regionen.

Är du nyfiken på rollen som vakthavande befäl? Här beskriver vi rollen, vad man gör som vakthavande befäl och vilken utbildning som krävs. Titta också gärna på filmen med Fredrik som berättar om sitt jobb som vakthavande befäl.

När kopplas ett vakthavande befäl in?

Det vakthavande befälet har det som kallas ledningsnivå 4, vilket är den näst högsta ledningsnivån.

Mindre olyckor leds av ledningsnivå 1 eller 2, det vill säga de roller som leder räddningsarbetet ute på olycksplatsen (styrkeledare eller ställföreträdande styrkeledare). När fler än två brandstationer är kallade till platsen leds räddningsarbetet av ledningsnivå 3 – regional insatsledare.

Så, när kopplas då ledningsnivå 4 – vakthavande befäl – in? Jo, vid större olyckor som har:

 • har hög komplexitet
 • har stor samhällspåverkan
 • kräver samordning mellan många olika parter.

Vad gör ett vakthavande befäl?

När en omfattande och samhällspåverkande olycka inträffar samordnar det vakthavande befälet räddningsarbetet från räddningscentralen. Hen hanterar också all samverkan med andra aktörer, så att räddningsledningen på plats helt kan ägna sig åt just räddningsledning. Det vakthavande befälet:

 • Ser till att det finns rätt räddningsresurser och räddningsledning på plats.
 • Tar reda på hur allvarlig situationen är och innan den första styrkan är på plats, för att kunna ge räddningspersonalen så utförlig information som möjligt.
 • Kontaktar andra aktörer som behöver öka sin beredskap med anledning av olyckan, till exempel sjukvården, kommunens tjänsteman i beredskap etc.
 • Håller kontakt med ledningsbefälet på olycksplatsen för att följa prognosen för hur lång tid räddningsbefälet bedömer att insatsen kommer att pågå och vilka resurser som kommer att krävas.
 • Gör kontinuerliga bedömningar av hur mycket räddningsresurser som kan skickas till platsen och samtidigt se till att det i resten av regionen finns tillräcklig beredskap om ytterligare en olycka skulle inträffa någon annanstans.

Jobbet som vakthavande befäl handlar om strategisk planering. Det handlar om att försöka förutse vad som skulle kunna hända, bedöma risken för att det händer och skapa beredskap för ifall det värsta skulle hända. Det görs genom:

 • Omvärldsbevakning: Att samla information om saker som har hänt, saker som händer nu, och en prognos om saker som kan hända i närtid, till exempel hur torrt det är i marken – och utifrån det göra en bedömning av vilken påverkan det får för vår region.
 • Samordning och samverkan: För att räddningsledningen på plats helt ska kunna ägna sig åt räddningsarbetet, tar det vakthavande befälet hand om allt som handlar om kontakter med andra aktörer som blir påverkade.
 • Planering och förflyttning av resurser: Är det presidentbesök i Stockholm? Har det åskat så att risken för skogsbränder är hög? Det vakthavande befälet har helhetsbilden av både behoven och riskbilden i hela regionen, och tar utifrån det beslut om hur räddningsresurser ska placeras och eventuellt förflyttas.

Sidouppdrag

Hos Storstockholms brandförsvar jobbar du ungefär hälften av din arbetstid som vakthavande befäl. Den andra hälften jobbar du som sakkunnig inom något av de områden som berör ledning och samverkan med andra myndigheter och organisationer.

Utbildning och kvalifikationer

För att jobba som vakthavande befäl ska du ha genomgått och godkänts i någon av följande:

 • Räddningsledare A
 • SRV:s tidigare Brandförmansutbildning
 • Brandingenjörsexamen med RUB

Du ska också:

 • Kunna uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska
 • Ha god datorvana – t ex Word, Excel, Powerpoint
 • Ha godkänd läkarundersökning för tjänsten
 • Ha körkortsbehörighet B

Det är meriterande om du har någon, eller flera av följande utbildningar:

 • Räddningsledare B eller annan operativ erfarenhet
 • Regional samverkanskurs (RSK)
 • MBS:s kurs "Grundkurs i samhällsskydd och beredskap"
 • MBS:s kurs "Samverkan vid stora olyckor"
 • MBS:s kurs "Samverkan vid extraordinära händelser och kriser"