Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

LIA-praktik hos Storstockholms brandförsvar

Ett av grundkraven för att kunna bli anställd som brandman hos Storstockholms brandförsvar är att läsa MSB:s tvååriga eftergymnasiala utbildning skydd mot olyckor (SMO). Under utbildningen hos MSB kommer du vid två tillfällen genomföra LIA-praktik (lärande i arbete), du ges då möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktik. Vi på Storstockholms brandförsvar hälsar dig gärna välkommen att genomföra din praktik hos oss.

Första praktikperioden 2 veckor

Redan efter några veckor på SMO-utbildningen kommer du genomföra en praktik om två veckor. Du kommer under den tiden få bekanta dig med brandmannayrket och dess utmaningar. Under din praktikperiod kommer du ha en utsedd handledare som ansvarar för frågor och trivsel. Förhoppningen är att du efter dessa veckor har en bättre förståelse vad räddningstjänsten är, vad vi gör och vad som krävs av dig för att arbeta här som brandman eller brandinspektör.

Andra praktikperioden 15 veckor

Under denna längre praktik-period som genomförs under termin 3 på SMO-utbildningen så följer du arbetet i ett skiftlag på en av förbundets brandstationer. Du kommer även arbeta med förebyggande arbete och tillsyn på vår riskavdelning. Under denna längre period kommer du kunna fördjupa din kunskap och förståelse för yrket som brandman eller brandinspektör. Efter en introduktion deltar du som en i gruppen på den verksamhet som bedrivs, övningar, förebyggande arbete, tillsynsarbete, information... Vid skarpa insatser följer du med styrkan och har möjlighet att observera arbetet på skadeplatsen som ett sätt att vidareutveckla dina kunskaper i en verklig miljö. Liksom vid din första period utses en handledare för att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik hos oss. Du kommer även erbjudas tid att genomföra de studieuppgifter du har med dig från skolan, med gott stöd av medarbetarna inom Storstockholms brandförsvar.