Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

LIA-praktik hos Storstockholms brandförsvar

Ett av grundkraven för att bli anställd som brandman hos Storstockholms brandförsvar är att du har studerat utbildningen skydd mot olyckor (SMO). Under utbildningen hos MSB kommer du vid två tillfällen genomföra LIA-praktik (lärande i arbete), du ges då möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktik.Välkommen att genomföra din praktik hos oss på Storstockholms brandförsvar.

LIA är uppdelat i två perioder, en tvåveckorsperiod i termin 1 och en femtonveckorsperiod i termin 3. LIA innebär att dina studier förläggs till arbetsplatser inom kommunal räddningstjänst.

Första praktikperioden 2 veckor

Redan efter några veckor på SMO-utbildningen kommer du genomföra en tvåveckors praktik. Du kommer under den tiden få bekanta dig med brandmannayrket och dess utmaningar. Under din praktikperiod kommer du ha en utsedd handledare som ansvarar för frågor och trivsel.

Förhoppningen är att du efter dessa veckor har en bättre förståelse vad räddningstjänsten är, vad vi gör och vad som krävs av dig för att arbeta här som brandman eller brandinspektör.

Andra praktikperioden 15 veckor

Under denna längre praktikperiod som genomförs under termin 3 på SMO-utbildningen så följer du arbetet i ett skiftlag på en av förbundets brandstationer. Du kommer även arbeta med förebyggande arbete och tillsyn på vår riskavdelning.

Under denna längre period kommer du kunna fördjupa din kunskap och förståelse för yrket som brandman eller brandinspektör. Efter en introduktion deltar du som en i gruppen med den verksamhet som bedrivs. Det betyder att du deltar vid övningar, förebyggande arbete, tillsynsarbete, informationsinsatser. Vid skarpa insatser följer du med styrkan och har möjlighet att observera arbetet på skadeplatsen som ett sätt att vidareutveckla dina kunskaper i en verklig miljö.

Liksom vid din första period utses en handledare för att du ska få ut så mycket som möjligt av din praktik hos oss. Du kommer även erbjudas tid att genomföra de studieuppgifter du har med dig från skolan, med gott stöd av medarbetarna inom Storstockholms brandförsvar.

Lämna önskemål om LIA

När du antagits till utbildningen i skydd mot olyckor kommer du att få lämna önskemål om vilken räddningstjänst du vill ha dina två LIA-perioder på. Vi på Storstockholms brandförsvar hälsar dig gärna välkommen att genomföra din praktik hos oss.