Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

Så går vår rekrytering till

Vill du vara med och bidra till att rädda liv? På Storstockholms brandförsvar är vi måna om att hitta rätt person när vi rekryterar. Det är viktigt att du trivs med oss och vi med dig. Här kan du läsa mer om hur rekryteringsprocessen av andra yrkeskategorier än brandmän går till.

Vår arbetsplats kännetecknas av respekt, pålitlighet, öppenhet och professionalitet. För oss är det en självklarhet att varje medarbetare respekteras oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vill du bli en av oss? Så här går rekryteringsprocessen till.

Vår rekryteringsprocess

Vi har ett flertal olika yrkeskategorier och oavsett var du arbetar i vår organisation är du med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag. Rekryteringsprocessen skiljer sig lite åt beroende på vilken tjänst du söker.  Vill du läsa hur vår rekrytering av brandmän går till så hittar du den informationen via länken nedan. Sidan öppnas i ett nytt fönster.

När ansökningstiden löpt ut går vi igenom de ansökningar som kommit in och kallar dem som uppfyller kraven till intervju. Nästa steg i processen kan bestå av tester, djupintervju eller en andra intervju. När alla intervjuer och tester är genomförda görs en bedömning av vem som bäst uppfyller kravprofilen, och den personen erbjuds tjänsten.

Steg 1

1.1 Efter sista ansökningsdatum
En genomgång av inkomna ansökningar görs.

1.2 Urval
Ett urval sker utifrån uppställd kravprofil. Besked lämnas till de som, utefter kravprofilen, inte har gått vidare i rekryteringsprocessen.

Steg 2

2.1 Intervju
En första intervju genomförs med frågor kopplade till den uppställda kravprofilen.

(2.2 Tester och djupintervju)
I vissa rekryteringsprocesser genomförs evidensbaserade tester och djupintervju av legitimerad psykolog. Detta är ett komplement till den första intervjun. Kort övergripande återkoppling kan ges från Storstockholms brandförsvar till de som önskar.

2.3 Andra intervju
Syftet är att fördjupa intervjun samt låta någon annan från person från Storstockholms brandförsvar vara med och träffa personen.

Steg 3

3.1 Referenstagning
Information samlas in från tidigare arbetsgivare avseende sökandes erfarenheter, prestationer och kompetenser.

3.2 Samlad bedömning
Sammanställning av samtliga delar i rekryteringsprocessen. Beslut fattas utifrån vem som bäst uppfyller uppställd kravprofil.

Steg 4

4.1 Erbjuda tjänst