Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

Så går vår rekrytering till

Vill du vara med och bidra till att rädda liv? På Storstockholms brandförsvar är vi måna om att hitta rätt person när vi rekryterar. Det är viktigt att du trivs med oss och vi med dig.

Vår arbetsplats kännetecknas av respekt, pålitlighet, öppenhet och professionalitet. För oss är det en självklarhet att varje medarbetare respekteras oavsett kön, etnicitet eller sexuell läggning. Vi har som ambition att skapa en jämnare könsfördelning inom räddningsverksamheten och välkomnar därför fler kvinnor. Vi vill även öka vår etniska och kulturella mångfald då vi tror att det bidrar till en mer dynamisk arbetsmiljö. Vill du bli en av oss? Så här går rekryteringsprocessen till.

Vår rekryteringsprocess

Vi har ett flertal olika yrkeskategorier och oavsett var du arbetar i vår organisation är du med och bidrar till vårt viktiga samhällsuppdrag. Rekryteringsprocessen skiljer sig lite åt beroende på vilken tjänst du söker.

När ansökningstiden löpt ut går vi igenom de ansökningar som kommit in och kallar dem som uppfyller kraven till intervju. Nästa steg i processen kan bestå av tester, djupintervju eller en andra intervju. När alla intervjuer och tester är genomförda görs en bedömning av vem som bäst uppfyller kravprofilen, och den personen erbjuds tjänsten.

Steg 1

1.1 Efter sista ansökningsdatum
En genomgång av inkomna ansökningar görs.

1.2 Urval
Ett urval sker utifrån uppställd kravprofil. Besked lämnas till de som, utefter kravprofilen, inte har gått vidare i rekryteringsprocessen.

Steg 2

2.1 Intervju
En första intervju enomförs med frågor kopplade till den uppställda kravprofilen.

(2.2 Tester och djupintervju)
I vissa rekryteringsprocesser genomförs evidensbaserade tester och djupintervju av legitimerad psykolog. Detta är ett komplement till den första intervjun. Kort övergripande återkoppling kan ges från Storstockholms brandförsvar till de som önskar.

2.3 Andra intervju
Syftet är att fördjupa intervjun samt låta någon annan från person från Storstockholms brandförsvar vara med och träffa personen.

Steg 3

3.1 Referenstagning
Information samlas in från tidigare arbetsgivare avseende sökandes erfarenheter, prestationer och kompetenser.

3.2 Samlad bedömning
Sammanställning av samtliga delar i rekryteringsprocessen. Beslut fattas utifrån vem som bäst uppfyller uppställd kravprofil.

3.3 Erbjuda tjänst

Rekrytering av brandmän

För att arbeta som brandman krävs bland annat att du har gått Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps utbildning i skydd mot olyckor eller motsvarande enligt kravprofil. När vi rekryterar brandmän ingår följande moment i antagningstesterna:

  • Kompetensbaserad intervju
  • Klaustrofobitest: Efter att ha fått en muntlig och skriftlig instruktion ska du utföra uppgifter och orientera dig i mörkt och slutet utrymme med rökdykarutrustning.
  • Höjdtest: Efter att ha fått muntlig eller skriftlig instruktion ska du klättra 22 meter upp i en maskinstege och utföra uppgifter enligt instruktionen och därefter klättra ned.
  • Åldersrelaterade fysiska tester, enligt storstadsmodellen.
Ålder/Testmoment<35 år35-39 år40-44 år45-49 år50-54 år>54 år
Stående längdhopp (cm) 200 200 195 195 195 195
Löpning 3000 meter (min) 13.15 13.30 13.45 14.00 14.00 14.00
Handpress, höger (Newton) 420 420 420 420 420 420
Handpress, vänster (Newton) 420 420 420 420 420 420
Lyft med Z-stång 15 kg (60-takt) 40 40 35 35 35 35
Bänkpress 30 kg (50-takt) 35 35 30 30 30 30
Benböj 50 kg (st) 25 25 20 20 20 20
Rodd 500 m (min) 01.45 01.47 01.49 01.51 01.51 01.51
Rullbandstest (km/h) 5,6 5,4 5,2 5,0 5,0 5,0
  • Sim- och livräddning, enligt guldbojen. Guldbojen består av två moment med olika delmoment:
    1. Simma 100 meter, valfritt simsätt, följt av 50 meter simning med livboj, följt av 50 meter bogsering av jämnstor person i livboj. Momenten ska ske inom en maxtid av 8 minuter.
    2. Start i vattnet, 25 meter simning med livboj, därefter dykning till 4 meters djup för att ta upp en livräddningsdocka eller jämnstor person, följt av 25 meters bogsering av jämnstor person i livboj. Momenten ska ske inom en maxtid av 1 minut 50 sekunder.

De sökande som går vidare i rekryteringsprocessen genomför som ett sista steg en medicinsk tjänstbarhetsbedömning. Företagshälsovården genomför hälso- och läkarundersökning, arbets-EKG och drogtest.