Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Om Storstockholms brandförsvar

Rullbandstest för sökande till SMO-utbildningen

Ska du söka till SMO-utbildningen så behöver du göra det obligatoriska rullbandstestet. En kopia på godkänt test ska skickas in eller laddas upp i samband med din ansökan till utbildningen.

Rullbandstestet är en typ av konditionstest där du går på ett rullband i 14 procents motlut i 4,5 km/tim. Testet pågår i sex minuter och du är klädd i full larmutrustning som väger 24 kilo.

Rullbandstesten måste vara genomfört innan sista ansökningsdagen och får inte vara äldre än sex månader vid kursstart. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats hittar du alla viktiga datum som gäller för din anmälan till utbildningen.

Om du antas till Skydd mot olyckor måste du också ta med intyget på rullbandstestet till läkarundersökningen.

Boka tid för rullbandstest

Kontakta Storstockholms brandförsvar i god tid för att vara säker på att få en tid till att göra testet innan sista ansökningsdatum. Ring vår växel på 08-454 87 00 för mer information om var du kan göra ditt rullbandstest. Observera att vi för tilllfället inte genomför rullbandstester med anledning av den pågående pandemin.

Rullbandstest under coronapandemin

Under den pågående coronaviruspandemin har Storstockholms brandförsvar beslutat att begränsa externa besök på brandstationerna för att minimera risken för smittspridning. Det betyder att vi för närvarande inte har möjlighet att genomföra sk. rullbandstest för ansökan till SMO-utbildningen.

Vi ser över beslutet om inställda rullbandstester i månadsskiftet september/oktober och återkommer under oktober månad med ny information. Tillsvidare ber vi dig att kontakta MSB för mer information, telefon 0771-240 240. 

Betalningsrutin

Kostnaden för testet är 500 kronor och det bekostas av den sökande själv. Avgiften ska vara betald innan rullbandstestet genomförs. Ett kvitto eller ett kontoutdrag som visar att betalningen är gjord ska tas med vid testtillfället.

Betala avgiften till Storstockholms brandförsvars plusgiro 421 13-1 och ange att betalningen gäller "Rullbandstest".

Hur ska jag träna inför testet?

Känner du dig osäker inför testet ska du komma ihåg att det handlar mer om kondition än om styrka. Ett bra träningstips är att satsa på löpning i kuperad terräng.

Gör inte testet om du har en förkylning i kroppen eller känner dig hängig. Det försvårar möjligheten att klara testet och kan dessutom vara farligt för hälsan.