Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Anmälningspliktiga åtgärder

En åtgärd som inte behöver bygglov kan kräva anmälan till byggnadsnämnden i kommunen. Exempel på anmälningspliktiga åtgärder än installation eller väsentlig ändring av eldstad eller rökkanal. Andra åtgärder som kan kräva anmälan är ändringar som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad samt ändringar som påverkar byggnadens planlösning eller ventilation. Alla ändringar omfattas av reglerna med skillnader i kraven beroende på bland  annat ändringens omfattning.

För mer information kontakta byggnadsnämnden i din kommun.