Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Brandceller

Börjar det brinna måste brandens spridning begränsas. Det sker genom att byggnaden sektioneras med brandavskiljande väggar eller bjälklag.

Syftet med avskiljningen är att en brand i en brandcell inte ska kunna spridas till en annan brandcell inom en bestämd tid. Det vill säga, brandscellen ska kunna stå emot brand och rök för att förbättra möjligheterna till utrymning av människor och egendom.

Ofta avskiljs en byggnad i mindre delar och speciellt brandfarliga lokaler blir egna brandceller. Varje våningsplan är ofta också en brandcell. Mer än två våningsplan får aldrig ingå i en och samma brandcell.

Exempel på brandceller är:

  • Trapphus
  • Pannrum
  • Verkstadslokal
  • Lager
  • Garage
  • Produktionslokal

Brandväggar

En brandvägg är en brandavskiljande vägg som går genom en hel byggnad, från grunden och upp till taket. Ofta är den utförd som en tegelmur.

Branddörrar

Dörrar i brandväggar och brandcellsgränser ska uppfylla samma krav som väggen. Det är viktigt att dessa dörrar inte ställs upp med exempelvis en dörrkil eller ett snöre. Det sker tyvärr ofta vid entreprenadarbeten eller för att förbättra ventilationen en varm sommardag.

Dörrarna ska också kontrolleras regelbundet så att de stänger tätt och går i lås. Det är extra viktigt är att kontrollera dörrar som normalt står uppställda eller där det finns risk att trucktrafik eller annat skadar dörr och dörrkarm.

Öppningar och hål i brandcellsgränser

Ibland händer det att öppningar i väggar i brandcellsgräns tas upp för kabel-, VVS- och andra installationer. Efter installation ska öppningen återtätas med typgodkänd metod så att ingen rök kommer igenom vid en eventuell brand.