Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Elda rätt i din eldstad

Det finns några saker att tänka på när du eldar i din eldstad. Följ våra goda råd så eldar du säkert, effektivt och mer miljövänligt, det vill säga får ut den mesta mängden värme från veden.

Alla moderna eldstäder har eldningsinstruktioner, om du inte har sparat dem går de oftast att hitta via tillverkarens hemsida.

Om du saknar eldningsinstruktion kan du passa på att fråga din sotare eller brandskyddskontrollant när de besöker dig om hur du eldar bäst i just din eldstad. Du kan även följa våra generella tips.

Drag i skorstenen och torr ved

Elden behöver rätt mängd tilluft för att brinna, att låta elden pyra är inte bra. Om du har dåligt drag i skorsten, eller om det ryker in, kontrollera att du inte har en mekanisk frånluft i gång, till exempel köksfläkten. Ibland kan du behöva öppna ett fönster när du tänder upp för att ge tillräckligt med tilluft vid starten av brasan.

Använd lagom torr ved. Fuktig ved kyler ner brasan och ger en dålig förbränning som kan skapa tjära. Rök från fuktig ved luktar dessutom illa och kan störa grannarna. Kontrollera att röken som kommer ur skorstenen är ljus, klar och genomskinlig, inte gul eller svart. Vedens fukthalt bör ej överstiga 20 procent.

Elda med måtta

Håll koll på mängden ved som du använder, många lokaleldstäder rymmer mer ved än vad både själva eldstaden och skorstenen tål när den brinner. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för brand ökar.

Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden svalna lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Ett bra hjälpmedel för att ta reda på om du eldar rätt är att skaffa en rökgastermometer. En lagom rökgastemperatur i en eldstad är cirka 300-350 grader. En hög rökgastemperatur betyder att du eldar för snabbt och hårt och utsätter skorstenen för belastningar. En låg rökgastemperatur visar på att du pyreldar, elden får inte tillräckligt med syre och det kan leda till att tjära fastnar på skorstenens insida. Det kan i sin tur orsaka soteld. En tegelskorsten klarar att hålla cirka 450 graders driftstemperatur, detsamma gäller de flesta så kallade systemskorstenar av metall som är vanliga idag. Skorstenen ska även kunna hålla för soteldstemperaturer på upp till cirka 1000-1500 grader under en kortare period beroende på typ av verksamhet och byggnad.

Se Storstockholms brandförsvars film med tips om hur du eldar rätt. I filmen får du även veta mer om sotning.