Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Kunskap inom heta arbeten

Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning och som kan riskera att orsaka brand.

Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande verktyg. Brandfarliga heta arbeten som utförs på tillfällig arbetsplats kallar vi heta arbeten. Det genomförs i en mängd branscher, industri- och byggarbete, lantbruk och hantverk för att nämna några stycken.

Innan heta arbeten kan utföras måste tre funktioner finnas bemannade.

Tillståndsansvarig - det är den som ger hetarbetaren skriftligt tillstånd att utföra arbetet. Om en tillståndsansvarig ger tillstånd återkommande krävs ett giltigt certifikat.

Brandvakt - dennes uppgift är att bevaka så att brand inte uppstår, även brandvakten ska inneha ett giltigt certifikat.

Hetarbetaren - den som utför själva arbetsuppgiften. För att få utföra heta arbeten ska man ha genomgått en utbildning och inneha ett giltigt certifikat som visar att man har rätt att utföra arbetet. Det finns ett flertal utbildningar runt om i landet.

Försäkringsbolagen har varit med och tagit fram reglerna kring vilka villkor som gäller som ett led i att förebygga bränder orsakade av heta arbeten.

För mer info gå till Brandskyddsföreningens webbplats.