Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Risker med litiumjonbatterier

Med nya tekniker kommer alltid nya risker och utmaningar. Det är viktigt att batterierna hanteras och laddas på korrekt sätt och att skadade batterier omedelbart lämnas till återvinning för att minimera risken för bränder. Det är också viktigt att agera rätt om en brand uppstår.

Alla batterier bygger på principen att kemisk energi omvandlas till elektrisk energi.  Litiumjonbatterier kan innehålla flera olika kemiska ämnen men det gemensamma är att det är litiumjoner som gör batteriet uppladdningsbart.

Det finns framför allt tre risker förknippade med litiumjonbatterier till skillnad från andra batterier:

  • Termisk rusning som kan ge upphov till brand i batteriet.
  • Utsläpp av farliga gaser från batteriet som kan påverka hälsan, leda till eller förvärra brandförloppet.
  • Återantändning, ett batteri som inte kylts tillräckligt efter en brand kan börja brinna igen.

Termisk rusning

En termisk rusning hos ett litiumjonbatteri innebär att batteriet har blivit instabilt vilket ger upphov till en hastig temperaturökning. Temperaturökningen och batteriets kemiska beståndsdelar kan orsaka en brand med ett häftigt brandförlopp och som kan vara svårsläckt. 

Orsaken till att ett litiumjonbatteri börjar brinna kan bero på flera orsaker som:

  • skada på batteriet eller produkten,
  • felaktig laddning,
  • kortslutning,
  • att batteriet utsätts för värme.

Utsläpp av farliga gaser

Vid en brand i ett litiumjonbatteri frigörs olika gaser som kan påverka hälsan. Gaserna kan ge andningsbesvär och irritera ögon och slemhinnor. Undvik därför rök från brinnande litiumjonbatterier och kontakta alltid sjukvården om du har kommit i kontakt med gaser från ett brinnande litiumjonbatteri.

Återantändning

För att kunna släcka en brand i ett batteri av den här typen krävs att man kyler batteriet så att den termiska rusningen avstannar.

När branden är släckt så fortsätter ofta värmeutvecklingen under lång tid eftersom den kemiska reaktionen i batteriet fortfarande pågår. Det betyder att ett brinnande batteri av denna typ kräver långvarig kylning med stora mängder vatten. Om kylningen upphör för tidigt så kan alltså batteriet återantändas, antingen i själva batteriet eller i närliggande brännbart material.

En effektiv hantering av bränder i litiumjonbatterier kräver alltså både släckning av synlig brand och kontinuerlig kylning av det upphettade batteriet. Ring alltid 112 om du behöver hjälp eller är det minsta osäker på om du har lyckats släcka ett brinnande batteri.