Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Undvik fallolyckor med rätt taksäkerhet

Sotare får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. Om taket ska beträdas är en bra taksäkerhet därför en förutsättning för att sotning och brandskyddskontroll ska kunna utföras.

Idag ska sotningstjänster i första hand ske genom att stavar förs in i eldstaden underifrån, så kallad roterande undertryckssotning. När sotningstjänsterna av brandskyddsmässiga skäl inte kan genomföras underifrån kan de behöva ske uppifrån taket. I de fall ska det finnas en säker tillträdesväg från marken till skorsten så att sotarna kan utföra sitt arbete utan risk för fallolyckor.

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd och liknande som är avsedda att placeras på tak och vara fastmonterade.

Beskrivning av taksäkerhetsanordningar

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste den vara i bra skick.

Glidskydd

Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.

Det är i övergången mellan markstege och takstege flertalet av fallolyckor med sotare sker.

Utvändig eller invändig uppgång

När fasadhöjden från marken till takfoten är mindre än 4 meter kan man ha en utvändig uppgång. Är det mer än 4 meter bör det vara en fast förankrad fasadstege eller en invändig uppgång genom en taklucka.

Vid utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten. Vid invändig uppgång ska det vara takbrygga fram till skorstenen om det är över en meter dit. Takbryggor skall alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

Bärläktsteg, taksteg

Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt 4 meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Befintliga takstegar måste vara fast monterade, med minst 4 infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.