Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskyddsinformation

Undvik fallolyckor med rätt taksäkerhet

Sotare får inte utföra ett arbete där de riskerar att skada sig genom fall från stege, tak eller skorsten. Om taket ska beträdas är en bra taksäkerhet därför en förutsättning för att sotning och brandskyddskontroll ska kunna utföras.

Idag ska sotningstjänster i första hand ske genom att stavar förs in i eldstaden underifrån, så kallad roterande undertryckssotning. När sotningstjänsterna av brandskyddsmässiga skäl inte kan genomföras underifrån kan de behöva ske uppifrån taket. I de fall ska det finnas en säker tillträdesväg från marken till skorsten så att sotarna kan utföra sitt arbete utan risk för fallolyckor. Arbete på tak kan i vissa fall behöva ske av två personer för att uppfylla en säker arbetsmiljö.

Taksäkerhet är ett samlingsbegrepp på olika steganordningar, takbryggor, glidskydd, fallskyddsannordningar och liknande som är avsedda för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för de som vistas på taket.

Beskrivning av taksäkerhetsanordningar

Takskyddsanordningar ska ha en tillräcklig bärighet för att klara tyngden från sotare och brandskyddskontrollanter som beträder taket. Infästningar ska följa tillverkarnas monteringsanvisningar. Om takskydd monteras i takläkten måste läkten vara i bra skick.

Fallskydd

Vid allt arbete över två meter där taket har en lutning ska fallskyddsutrustning användas enligt Arbetsmiljöverket. Det vanligaste fallskyddet är ett system med sele och linor. För fallskyddssele behövs en förankringspunkt för fallskydd.

Glidskydd

Vid utvändig uppgång till tak med lös markstege och sedan takstege på taket behöver det alltid finnas ett glidskydd att fästa markstegen i så att den inte kan glida åt sidan eller bakåt.

Glidskydd ska vara förankrat i en fast byggnadsdel i takfoten och inte i hängrännan. Detta för att hängrännan inte klarar hållfasthetskravet på 150 kilo.

Det är i övergången mellan markstege och takstege flertalet av fallolyckor med sotare sker.

Uppgång till tak

Vid utvändig uppgång till tak ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller en takstege för åtkomst till skorsten. Vid invändig uppgång ska det finnas en takbrygga fram till skorstenen om avståndet överstiger en meter. Takbryggor ska alltid användas för förflyttning i sidled på tak.

Bärläktsteg, taksteg

Om stegen på taket består av så kallade lösa taksteg ska de vara installerade enligt tillverkarens instruktioner och följa en rak linje. Generellt är dessa godkända för användning på hus vars fasadhöjd är maximalt fyra meter samt vid taklutningar under 45 grader.

Befintliga takstegar måste vara fast monterade, med minst fyra infästningspunkter (upp- och nedtill) i bärande byggnadsdelar.