Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Agera brandsäkert – oavsett språkkunskap

Aktuellt
Publicerad 2017-12-04

Under november har Storstockholms brandförsvar genomfört en informationskampanj på bland annat arabiska för att öka brandsäkerheten bland boende i Stockholmsområdet. Genom kampanjen har tiotusentals människor fått information om hur man agerar brandsäkert – på sina modersmål och på svenska.

Kampanjen har bland annat synts i sociala medier och genom möten där brandmän och brandinstruktörer har träffat människor på torg och på samlingsplatser. Brandmännen och instruktörerna har berättat om hur brandvarnare fungerar, hur man förebygger brand och vad man gör om det börjar brinna.

Nytt informationsmaterial med lokal anpassning

Som komplement till mötena och samtalen har Storstockholms brandförsvar i samarbete med kommunikationsbyrån Kapi översatt Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps folder ”Brandsäker hemma” till arabiska, somaliska, turkiska och tigrinja. Valet av språk har byggt på en analys av vilka som är de största utomnordiska språken i Kista och Brännkyrka där Storstockholms brandförsvar har brandstationer och där man träffar boende med utomnordisk härkomst dagligen.


Sociala medier viktig budbärare

För att få en stor spridning har kampanjen fått utrymme även på Facebook där den har marknadsförts mot människor som bor i Stockholm och som talar de utvalda språken. Förutom bilder och information har Storstockholms brandförsvar även tagit fram en informationsfilm om brandskydd på arabiska som idag har haft över 130 000 visningar genom Al-Kompis som är den största kanalen för arabisktalande i Sverige. Valet av innehåll i filmen baseras på statistik och erfarenhet från olycksplatser samt på kunskap från intervjuer med personer som arbetar inom skola, föreningsliv och på medborgarkontor i Stockholms förorter. Kampanjen har länkat tillbaka till den nya mobilanpassade webbsidan som innehåller mer information på olika språk.

Statistik ger kunskap för framtiden

En viktig del i kampanjen har varit att lära sig mer om människorna som bor i upptagningsområdet samt deras kunskap och förståelse för brandsäkerhet. Därför har brandmän och brandinstruktörer genomfört över 100 intervjuer med förbipasserande som har fått svara på frågor i ett digitalt formulär. Undersökningen har bland annat visat att majoriteten av de intervjuade vet att man ska ringa 112 om det brinner och att man inte ska gå ut i ett rökfyllt trapphus. Däremot känner man inte till att den vanligaste orsaken till brand är mat som har glömts på spisen. De som har deltagit i undersökningen har fått en brandvarnare eller ett batteri till sin brandvarnare, beroende på behov. Totalt har det delats ut cirka 150 brandvarnare och 150 batterier.

Brandinstruktörernas arbete fortsätter

Storstockholms brandförsvar har åtta brandinstruktörer som arbetar dagligen med att informera om brandsäkerhet i skolor, föreningslokaler, på SFI-kurser och på andra platser. Deras förebyggande arbete är en viktig komponent i att göra Storstockholm tryggt för invånarna. Genom det nya informationsmaterialet och den nya mobilanpassade webbsidan kan instruktörerna fortsätta att nå ut till fler människor med viktig information om hur man agerar brandsäkert – oavsett kunskapsnivå i svenska språket.