Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Respektera röda kryss – det kan rädda liv

Aktuellt
Publicerad 2020-04-22

När en olycka inträffar behöver blåljusfordon komma fram fort för att rädda liv. Försöket med ”tillfällig räddningsgata” i Stockholm, en metod där blåljusfordon får fri lejd med hjälp av signalskyltar över körfälten, övergår nu till att bli permanent.

Under ett år har så kallad ”tillfällig räddningsgata” testats på E4 i Stockholm. Utgångspunkten är framkomlighetsproblem på det högtrafikerade vägnätet i samband med trafikolyckor. Genom att tillfälligt markera röda kryss på signalskyltar skapas ett eget körfält för räddningstjänst, polis och ambulans, så att de snabbare kommer fram till olyckan.

– Testet har gått över förväntan. Räddningstjänsten fastnar inte i köer på samma sätt och trafikanter verkar förstå att om de inte kör i rödkryssat körfält kan vi röja vägen snabbare, vilket bidrar till att de kommer fram fortare, säger Alexander Nilsson, operativ trafikanalytiker på Trafik Stockholm.

– Vi är mycket tacksamma över att människor gör rätt genom att undvika körfält med röda kryss. Tack vare den förståelsen och delaktigheten kommer vi fram ännu snabbare och kan rädda människoliv – kanske ditt eget eller någon du känner, säger Björn Westerdahl, tf kommunikationschef vid Storstockholms brandförsvar.

Detta är en tillfällig räddningsgata

Att markera körfält med röda kryss är inget nytt. Vid olycka eller hinder kryssas körfält i direkt anslutning till själva händelsen. Det kan vara flera parallella körfält som kryssas för att varna och hindra följdolyckor. Själva krysset betyder alltid samma sak, men används på ett lite annorlunda sätt vid tillfällig räddningsgata. Alexander Nilsson förklarar:

– Vid tillfällig räddningsgata handlar det om längre sträckor, upp till en halvmil, för att räddningstjänst snabbare ska komma fram till olyckor. Förutsättningen är att det ska finns minst tre tillgängliga körfält, med signalskyltar ovan, för att ett av dem ska kunna stängas av. Det är alltid det yttersta körfältet, högra eller vänstra, som stängs av och det kan vara rödkryssat från några minuter till över en timme, beroende på händelsen.

Idag är det endast E4, sträckan från Södertälje i söder till Häggvik i norr, som uppfyller det kravet.

Det finns utvecklingsplaner på att markera de tillåtna körfälten med gröna pilar i signalskyltarna för att poängtera att det är tillåtet att köra där. Detta för att förtydliga förbudet med att befinna sig i körfältet med rött kryss.

3000 i böter och indraget körkort

Polisen tycker det är bra att försöket med tillfällig räddningsgata permanentas. Thomas Forsberg, tf chef trafikpolisen i region Stockholm, säger:

– Det gör att trafikanter på ett enkelt och effektivt sätt kan hjälpa till att rädda liv och underlätta räddningsinsatser. De trafikanter som inte följer anvisningarna att lämna ett körfält fritt, och därmed inte hjälper till att rädda liv, kommer att rapporteras för detta.

Den som inte följer reglerna bryter mot lagen och riskerar böter på upp till 3000 kronor och indraget körkort.

För ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Tillfällig räddningsgata ger ökad framkomlighet för blåljusfordon. Statistik visar att framkörningstiden förkortas med upp till fem minuter vilket kan innebära stor skillnad för olycksdrabbade i en räddningsinsats.

Tillfällig räddningsgata ökar också trafiksäkerheten för övriga trafikanter samt innebär att vägen kan röjas och återgå till full framkomlighet snabbare.

Tillfällig räddningsgata är ett samarbete mellan Trafik Stockholm, Polisen, Storstockholms brandförsvar, Södertörns brandförsvarsförbund och Brandkåren Attunda.

Du kanske också vill läsa: