Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Meny

Januari 2020

Noggrann kontroll av verksamheter som hanterar sprängämnen

Att hantera sprängämnen är förenat med ett stort ansvar och krav på säkerhet. Därför genomför Storstockholms brandförsvar enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) noggranna kontroller där man säkerställer att verksamheter som söker tillstånd för sprängämnen har rätt förutsättningar för en säker hantering och förvaring.

Europas beredskapsreserv - rescEU

När en katastrof kräver mer än vad ett lands kapacitet klarar av kan landet begära hjälp genom EU:s civilskyddsmekanism som etablerades 2001. Från och med 2019 har Europeiska unionen lagt till ytterligare ett lager på sin civilskyddsmekanism - rescEU.

Nu vänds sotningen upp och ned i Stockholm

Roterande undertryckssotning är benämningen på den nya metod som från och med våren 2020 kommer användas vid rengöring av skorstenar. Metoden är säkrare för sotaren, bättre för miljön och innebär en effektivare rengöring som bidrar till ett ökat brandskydd.