Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Drönare flyger framför brinnande byggnad

Ny EU-förordning om drönare bidrar till säkrare räddningsinsatser

Aktuellt
Publicerad 2021-04-29

Sedan den 1 januari 2021 gäller en ny EU-förordning som innebär att du som privatperson inte får flyga drönare i närheten av räddningsinsatser. Därför måste du som flyger drönare hålla minst 500 meters avstånd till pågående räddningsinsatser i Storstockholm.

Vid många räddningsinsatser används idag drönare (UAV) för att skapa en överblicksbild av skadeplatsen. Drönaren kan med sin kamera snabbt skicka en bild över platsen så att rätt resurser kan sättas in på rätt plats. Detta kan leda till en effektivare insats som bidrar till att rädda liv.

Säkerheten i luftrummet är av yttersta vikt. Det betyder att du som flyger en privat drönare inte för göra det närmare än 500 meter från en pågående räddningsinsats. Det gäller oavsett om räddningstjänsten använder drönare under insatsen eller inte.

- Att kunna se räddningsinsatser från ovan genom att använda drönare har blivit en stor fördel för oss i våra räddningsinsatser men samtidigt måste luftrummet vara säkert. Om någon stör räddningsinsatsen genom att flyga med en drönare i närheten av vår insats måste vi avbryta vår egen flygning för att luftrumssäkerheten ska vara garanterad, säger Mikael Aspelin, flygsystemansvarig på Storstockholms brandförsvar.

Drönarpilot från Storstockholms brandförsvar

Foto: Jonas Fröjmark

Ny EU-förordning

Den 1 januari 2021 trädde en ny EU-förordning i kraft som syftar till att behålla den höga säkerheten luftrummet i takt med att trafiken med drönare ökar. Reglerna är gemensamma inom hela EU och gäller drönare som flyger utomhus.

Den som flyger drönaren har ett ansvar att avbryta flygningen om den utgör en risk för andra luftfartyg, människor, djur, miljö eller egendom. Vid en pågående räddningsinsats ska den som flyger en privat drönare omedelbart avbryta flygningen om flygningen inte är godkänd av räddningsledaren för insatsen. Annars måste ett säkert avstånd mellan drönaren och skadeplatsen upprätthållas så att drönaren inte stör eller hotar räddningsinsatsen.

En kollision mellan två drönare kan vara förödande och vrakdelar riskerar att göra stor skada på både människor och egendom.
Mikael Aspelin
Mikael Aspelin
Flygsystemansvarig

Vill du läsa EU-förordningen i dess helhet hittar du den på Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhets (EASA) webbplats. Avsnittet om flygning med drönare under pågående räddningsinsats återfinns under sektionen GM2 UAS.OPEN.060(3) i förordningen. Sidan är på engelska och länken öppnas i ett nytt fönster.

UAS operation in the open and specific categories

500 meter - säkert avstånd

Storstockholms brandförsvar har valt att definiera säkert avstånd till 500 meter. Det betyder att all form av obehörig flygning med drönare inom 500 meter från skadeplatsen ska avbrytas för att undvika att räddningsinsatsen störs.

- Vi behöver ha fokus på själva insatsen och att då lägga fokus på något annat är inte aktuellt. Vi vill göra allt vi kan för de drabbade på olycksplatsen och för våra egna medarbetares säkerhet. En kollision mellan två drönare kan vara förödande och vrakdelar riskerar att göra stor skada på både människor och egendom, säger Mikael Aspelin. 

Vid räddningsinsatser koordinerar Storstockholms brandförsvar luftrummet tillsammans med andra myndigheter som samarbetar i räddningsarbetet.

- Koordineringen sker genom fastställda kanaler och rutiner och lämnar tyvärr inget utrymme för ytterligare koordinering med privata aktörer. Därför kommer vi i samverkan med Polisen säkerställa att säkerhetsavståndet på 500 meter respekteras vid våra insatser, säger Mikael Aspelin.