Storstockholms brandförsvar använder sig av cookies. Genom din användning av webbplatsen godkänner du detta. Läs mer om personuppgiftshantering och cookies här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Lagförändring innebär skärpt kontroll över explosiva varor

Aktuellt
Publicerad 2021-07-08

Från och med den 1 augusti 2021 gäller nya ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor. Syftet med ändringarna är att försvåra och begränsa illegal hantering av explosiva varor. Verksamheter som hanterar explosiva varor berörs av förändringarna. Ändringarna i lagen kommer att innebära omfattande förändringar av rutiner vid tillståndsprövning både för verksamheter och myndigheter.

Krav på anmälan, prövning och godkännande av deltagare och föreståndare

En stor förändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor är kravet att tillståndspliktig verksamhet ska anmäla de personer som avses få delta i verksamhet med hantering, överföring, import eller export av explosiva varor till tillståndsmyndigheten. De personer som anmäls av verksamheten kommer att prövas av Polismyndigheten med avseende på lämplighet att arbeta med explosiva varor och godkännas av tillståndsmyndigheten. Detta godkännande är en förutsättning för att personer ska få delta i verksamheten.

När tillståndshavare är juridisk person, ska personer i ledningsbefattning som har inflytande över verksamheten med explosiv vara anmälas och prövas avseende lämplighet på samma sätt som ovan.

Övergångsperiod för anmälan och prövning av deltagare i verksamheter som har ett gällande tillstånd

Från 1 augusti gäller en sexmånaders övergångsperiod där samtliga verksamheter som har gällande tillstånd behöver anmäla samtliga deltagare och föreståndare för godkännande vilket är en förutsättning för att få fortsätta arbeta med explosiva varor.

För vilka gäller anmälningsplikten?

Anmälningsplikten gäller de verksamheter som har tillstånd till hantering, överföring, import eller export av explosiva varor av begärlighetsgraderna (MSBFS 2019:1):

  • A, mycket stöldbegärliga
  • B, stöldbegärliga

För verksamheter som har tillstånd enbart för explosiva varor av begärlighetsgrad C, fyrverkerier som får säljas till allmänheten eller krockkuddar och annan fordonspyroteknik, behöver som förut endast anmäla föreståndare.

Mer information om förändringar i lagen om brandfarliga varor och hur det påverkar just din verksamhet hittar du på MSB:s webbplats. Länken öppnas i ett nytt fönster.

Skärpt kontroll över explosiva varor (msb.se)