Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Tänk på brandsäkerheten alla tider på dygnet

Aktuellt
Publicerad 2022-09-20

Med rekordhöga elpriser och en kall och mörk årstid i annalkande är det många som gör allt för att sänka elförbrukningen och samtidigt minska sina elkostnader. Många elkunder byter till timpris och lägger om sina levnadsvanor så att de använder hushållsmaskiner med hög energiförbrukning nattetid när elen är billigare istället för på dagen.

Hushållsmaskiner som alstrar värme vid användning och batterier som laddar innebär en ökad risk för brand men brandrisken är inte större på natten än på dagen. Däremot kan konsekvensen av en brand bli mer allvarlig eftersom man normalt sover på natten och kanske inte upptäcker branden lika fort som på dagen. Tänk efter innan du fyller på tvättmaskinen, torktumlaren eller diskmaskinen och ställer in timern på klockan två på natten. 

- Det enklaste är naturligtvis att avråda från att tvätta, torktumla och ladda batterier på natten, men även om vi gör det så kommer många människor använda sina hushållsmaskiner olika tider på dygnet. Se därför till att du har en brandvarnare som fungerar och hörs i hela bostaden så att du vaknar om något skulle hända, säger Robert Petersen, brandinspektör hos Storstockholms brandförsvar.

Installera rätt och håll rent!

Bränder i hushållsmaskiner som är korrekt installerade och inte har några skador är ovanliga men de förekommer i statistiken över bostadsbränder. Den absolut vanligaste anledningen till brand i bostaden är spisen och eldstaden.

En stängd dörr förlänger brandförloppet och röken sprids inte lika fort men kom ihåg brandvarnaren.
Robert Petersen
Robert Petersen
brandinspektör

- Tvättar du på natten eller laddar batterier utan uppsikt så tycker jag att det är bra att ta för vana och stänga dörren till rummet när produkterna används. En stängd dörr förlänger brandförloppet och röken sprids inte lika fort men kom ihåg brandvarnaren. Ha gärna en extra i det stängda rummet, säger Robert Petersen.

Installera och hantera hushållsmaskinerna enligt tillverkarens anvisningar och använd enbart typgodkända elprodukter. Kontrollera så att kablar är oskadade och att du inte har förlängningskablar på golvet som riskerar att kortslutas vid en översvämning. Se till att dina laddbara produkter och batterier inte är skadade och att de är godkända för den svenska marknaden. Batteriladdare med högre kapacitet för exempelvis elfordon ska vara installerade av behöriga personer.

- Bygg inte in hushållsmaskiner i skåp eller på andra sätt om de inte är avsedda för detta, maskinerna alstrar värme och ventilationen är jätteviktig. Det är också viktigt att det går att komma åt för att rengöra bakom hushållsmaskinerna eftersom damm och ludd är en brandrisk, säger Robert Petersen.  

Var förberedd om olyckan sker

När du har identifierat och hanterat brandriskerna i hemmet ska du också se till att ha utrustning så att du kan agera. Brandsläckare, brandfilt och en fungerande brandvarnare är exempel på utrustning du bör ha för att vara förberedd om en olycka skulle inträffa. Brandvarnaren varnar tidigt och ger dig tid och möjlighet att agera så att du kan göra en första släckinsats. Repetera gärna med jämna mellanrum hur brandsläckaren fungerar och se till så att alla i bostaden vet var den är placerad.

Tänk igenom hur och var du förvarar brandfarliga varor i bostaden. Det är olämpligt att förvara dem bredvid spisen i köket eller i tvättstugan där torktumlaren alstrar värme. Genom att tänka igenom och försöka identifiera vilka brandrisker som finns i hemmet så har du möjlighet att hantera riskerna och på så sätt förebygga olyckor.

Tips på vad du kan göra själv!

  • Säkerställ att hushållsmaskiner och elprodukter är CE-märkta, fackmannamässigt installerade och anpassade för den Svenska/Europeiska marknaden.
  • Håll rent och dammfritt bakom och runt hushållsmaskiner. Töm damm- och luddfilter regelbundet.
  • Se till att elkablarna är oskadade.
  • Ventilationen är viktig. Se till att maskinerna är inbyggda på rätt sätt och att ventilationen inte försvåras av övertäckning eller andra produkter som står i vägen.
  • Använd godkända batteriladdare och som är av rätt typ för produkten. Laddare, kablar och det laddningsbara batterier ska vara hela.
  • Batteriladdare med högre kapacitet för exempelvis elfordon ska vara installerade av behöriga personer.
  • Stäng dörren till exempelvis tvättstuga och kök där hushållsmaskiner används obevakade samt till rum där batteriladdning pågår.
  • Se till att ha fungerande brandvarnare som hörs i alla rum där någon sover.
  • Ha en 6-kilos pulversläckare strategiskt placerad i bostaden. Ha gärna ytterligare en brandsläckare i sovrummet.
  • Byt till LED-lampor som inte blir lika varma och dessutom drar minder el.