Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Cigarettfimpar i blomkruka.

Cigaretter i blomkrukor – vanlig orsak till balkongbränder

Aktuellt
Publicerad 2023-06-15

Under maj månad såg Storstockholms brandförsvar en ökning av balkongbränder orsakade av torr blomjord som antänts av cigarettfimpar. Vi uppmanar därför rökare att vara extra försiktiga och släcka cigaretter ordentligt, till exempel i en burk med vatten. Fimpa inte i torra blomlådor eller blomkrukor som lätt kan börja brinna.

Balkongbränder ökade under maj månad

Bara under maj och början på juni månad har brandförsvaret ryckt ut på åtta balkongbränder orsakade av cigaretter som fimpats i blomlådor eller i blomkrukor på balkonger och som sedan antänt torven i den torra blomjorden.

- Många balkongbränder startar genom oaktsamhet vid rökning och en vanlig orsak är att man fimpar i en torr blomkruka. Glöden från en cigarett är mycket het och kan antända torven i den torra blomjorden. Står krukan sedan för nära väggen eller annat brännbart material kan branden vara ett faktum. Storstockholms brandförsvar blir årligen utlarmade till många bränder och brandtillbud på balkonger, säger Jan Tomtin, brandinspektör hos Storstockholms brandförsvar.

Inredda balkonger kan bidra till brandspridning

Balkongerna på nybyggda hus är ofta större än de var tidigare och blir ibland till ett extrarum utomhus. För många har grillen en given plats på balkongen samtidigt som balkongen möbleras med soffor, hyllor, mattor, filtar och kuddar vilket kan innebära en större risk vid en eventuell brand. Fimpar man en cigarett i en blomkruka som antänder kan branden vara ett faktum, särskilt om krukan står för nära väggen eller brännbar inredning. Torr jord kan pyra länge innan branden blossar upp.

Balkongbränder orsakade av cigarettfimpar de senaste åren

De senaste två åren har 41 balkongbränder av totalt 92 kunnat härledas till cigaretter som fimpats i blomkrukor eller motsvarande. Det innebär att knappt hälften av balkongbränderna hade kunnat förhindrats genom aktsamhet vid rökning på balkongen.

För att hjälpa dig att undvika brand på din balkong kommer här några tips:

  • Askkoppar ska vara tillverkade av obrännbart material och inte placerade i närheten av kuddar och filtar som lätt kan börja brinna. Fimpa inte i torra blomlådor eller blomkrukor eftersom torra löv och kvistar lätt kan börja brinna.
  • Placera möbler på balkongen så att de inte står i vägen. Tänk på att din balkong ofta utgör en utrymningsväg från din egen lägenhet om trapphuset skulle vara rökfyllt.
  • Stäng alltid balkongdörrar och fönster när du inte är hemma för att undvika att en eventuell brand eller rök sprids in i lägenheten.
  • Använd helst en elektrisk grill på balkongen, om du behöver grilla där. Dra ur sladden när grillen inte används. Ha en pulversläckare lätt tillgänglig vid grillning.
  • Använd led-ljus istället för levande ljus på balkongen.