Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Elda rätt och minska risken för soteld

Aktuellt
Publicerad 2024-01-02

Låga utomhustemperaturer gör att många eldar i braskaminen eller den öppna spisen för att det ska hålla sig varmt och skönt inomhus. Men det är viktigt att du eldar rätt. Många av de eldstäder som finns i våra bostäder idag är inte avsedda för uppvärmning av ett helt hus utan bara för det rum där eldstaden finns.

Eldstaden är en vanlig orsak till brand i småhus och för att det inte ska hända dig har vi samlat några bra råd om hur du eldar säkert så att du kan mysa framför brasan utan att riskera att behöva ringa räddningstjänsten.

Kontrollera att eldstaden är säker

Om du inte har använt eldstaden på några år eller om du har installerat en ny eldstad så behöver den kontrolleras så att den är säker att elda i. Kontakta din lokala sotare och se till att din eldstad finns med i sotarens register över eldstäder som är i bruk. När sotaren kommer på sitt besök se till så att det är möjligt att kontrollera hela installationen med eldstad och skorsten och att det inte är saker i vägen.

- Soteld är idag en av de vanligaste brandorsakerna i småhus i Sverige. En soteld beror på att tjära och sotpartiklar som fastnat i skorstenen börjar brinna. Konsekvenserna kan bli allvarliga och kan leda till att hela hus förstörs av brand. Det är viktigt att kontakta sin lokala sotare så att de kan kontrollera så att eldstaden är säker att elda i, sota vid behov samt se till att eldstaden finns med i sotningsregistret, säger Karin Kebbe Helin, sotningssamordnare på Storstockholms brandförsvar.

Vid en soteld mullrar det kraftigt i murstocken och utifrån kan du se mörk rök, gnistregn eller till och med lågor från skorstenen. Om du råkar ut för en soteld ska du alltid larma räddningstjänsten genom att ringa 112. Har du möjlighet så stäng alla luckor och tilluftsspjäll till eldstaden för att på så sätt begränsa syretillförseln till sotelden.

Följ tillverkarens rekommendationer för eldning. Tillverkaren av eldstaden har eldningsinstruktioner som du behöver läsa och bekanta dig med. Olika typer av eldstäder har olika rekommendationer, så kontrollera vad som gäller för din eldstad. Alla moderna eldstäder har eldningsinstruktioner, om du inte har sparat dem går de oftast att hitta via tillverkarens hemsida.

Elda med torr och bra ved

Veden ska vara torr och av bra kvalitet. Det är viktigt för få en effektiv och fullständig förbränning och så lite påverkan på miljön som möjligt. Fuktig ved kyler ner brasan och ger en dålig förbränning som kan skapa tjära. Rök från fuktig ved luktar dessutom illa och kan störa grannarna. Att elda med annat trämaterial som lastpallar, gammalt byggmaterial och målat eller impregnerat trä kan ge betydligt högre temperatur på rökgaserna, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral. 

- En del människor kan nu lockas av att elda med ved som är fuktig eller ännu värre av dålig kvalitet som byggmaterial och målat eller impregnerat trä. Det kan vara skadligt både för skorsten och miljö samt innebära en brandfara. Kontrollera att röken som kommer ur skorstenen är ljus, klar och genomskinlig, inte gul eller svart, säger Karin Kebbe Helin. 

Elden behöver rätt mängd tilluft för att brinna, att låta elden pyra är inte bra. Om du har dåligt drag i skorsten, eller om det ryker in, kontrollera att du inte har en mekanisk frånluft i gång, till exempel köksfläkten. Ibland kan du behöva öppna ett fönster när du tänder brasan för att ge tillräckligt med tilluft vid starten av brasan.

Ljus vit rök från en skorsten

Röken som kommer ur skorstenen ska vara ljus, klar eller genomskinlig, då har du en bra förbränning. Foto: Mostphotos

Låt eldstaden svalna

Elda inte för hårt och för länge utan håll koll på mängden ved som du använder. Många lokaleldstäder rymmer mer ved än vad både själva eldstaden och skorstenen tål när det brinner. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risk att det blir alldeles för varmt i skorstenen. Värmeöverföring kan då ske till brännbara byggnadsdelar och risken för glödbrand ökar.

- Om du eldar för mycket är det inte ovanligt att man behöver öppna fönstret för att släppa in frisk luft. Då är det bättre att låta elden falna med jämna mellanrum, det minskar både risken för överhettning och sparar ved. Den uppvärmda eldstaden och skorstenen gör att värmen stannar kvar i rummet en bra stund efter att man har eldat, säger Karin Kebbe Helin.

Elda aldrig mer än 2–3 kilo ved per timme i din lokaleldstad och inte längre än 3-4 timmar i sträck. Låt eldstaden svalna lika länge som du eldat innan du börjar elda igen.

Ett bra hjälpmedel för att ta reda på om du eldar rätt är att skaffa en rökgastermometer. En lagom rökgastemperatur i en eldstad är cirka 300-350 grader. En hög rökgastemperatur betyder att du eldar för snabbt och hårt och utsätter skorstenen för belastningar. En låg rökgastemperatur visar på att du pyreldar, elden får inte tillräckligt med syre och det kan leda till att tjära fastnar på skorstenens insida. Det kan i sin tur orsaka soteld. En tegelskorsten klarar att hålla cirka 450 graders driftstemperatur, detsamma gäller de flesta så kallade systemskorstenar av metall som är vanliga idag.

Hantera askan rätt

En annan risk med ökad eldning i eldstäder är hantering av aska. Den till synes släckta askan kan vara varm under lång tid. Se till att alltid förvara den i ett obrännbart kärl med lock och ställ den på ett underlag som är obrännbart. Placera den inte inomhus eller nära byggnadens fasad.

Tips för att elda säkert i eldstaden

  • Se till att eldstaden är sotad och kontrollerad av din lokala sotare så att den är säker att elda i.
  • Elda bara med torr ved.
  • Byggmaterial, lastpallar och trädgårdsavfall ska inte eldas utan lämnas istället på kommunens återvinningscentral.
  • Elda lagom, det vill säga lägg inte in för mycket ved, max 2-3 kilo per timme.
  • Låt eldstaden svalna med jämna mellanrum.
  • Kontrollera så att du har en effektiv förbränning genom att använda en rökgastermometer eller titta på röken som ska vara ljus, klar och genomskinlig.
  • Hantera askan som om den vore varm och lägg den i ett obrännbart kärl med lock.
  • Kontrollera så att brandvarnarna fungerar och hörs i alla rum där någon sover.
  • Vid en soteld, ring alltid 112