Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Snart kan Storstockholms brandförsvar häva överdoser med nässpray

Aktuellt
Publicerad 2024-05-08

Läkemedlet Naloxon har länge använts inom ambulanssjukvården som motgift vid överdoser orsakade av opioider som morfin och heroin. Nu möjliggör Region Stockholm för länets räddningstjänster att utbilda sin personal och ge läkemedlet.

Varje år dör flera hundra personer i Sverige av opioidförgiftningar. Vid en överdos hämmas andningsreflexen vilket kan leda till andningsstillestånd som i tur kan leda till hjärtstopp och död. Naloxon tar tillfälligt bort effekten av opioiderna och  häver förgiftningen.

Region Stockholm har avtal med räddningstjänsterna när det gäller första hjälpen-insatser vid misstänkta hjärtstopp. Det innebär att de kan larmas ut först till ett misstänkt hjärtstopp om det inte finns lediga ambulanser i området. Hittills har räddningstjänsterna haft möjlighet att ge syrgas men snart kommer de även ha möjlighet att ge nässprayen.

- I mars beslutade Läkemedelsverket att göra Naloxon receptfritt, det är en viktig del i arbetet för att minska narkotikarelaterad dödlighet. Nu har vi genom regionägda ambulansleverantören AISAB (Ambulanssjukvården i Storstockholm AB) börjat distribuera läkemedlet till länets räddningstjänster. Det kommer att rädda ännu fler liv än i dag, säger Patrik Söderberg, chefläkare för prehospital i Region Stockholm.

Först ut blir Storstockholms brandförsvar som från och med 3 juni får möjlighet att rädda liv med nässprayen. Ambitionen är sedan att fortsätta med resterande räddningstjänster.

- Detta är ett värdefullt tillskott som stärker räddningstjänstens och regionens förmåga att snabbt kunna rädda människoliv i de fall räddningstjänsten är först på plats och påbörjar livräddande förstahjälpenåtgärder i samband med hjärtstopp och i väntan på sjukvård, säger Peter Arnevall, förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvar.

Socialstyrelsen har sedan 2021 haft ett regeringsuppdrag att stödja ett ökat tillgängliggörande av Naloxon i nässprayform och presenterade i mars 2024 en slutrapport. Slutsatserna är att nässprayen i större utsträckning än i dag bör spridas i samhället; till personer som missbrukar narkotika, till anhöriga och till andra aktörer som kommer i kontakt med misstänkta opioidöverdoser.

- Räddningstjänsten får tillgång till samma förpackningar som i dag delas ut till personer i samband med sprututbytet. Läkemedelet kommer att finnas i varje brandbil som kan få i uppdrag att åka på hjärtstopp. När vi fått ut det här till alla räddningstjänsterna är nästa steg polisen. Ju fler som får tillgång till Naloxon i nässprayform, desto fler liv kommer vi att kunna rädda, säger Patrik Söderberg.