Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny

Krigsledningsövning bygger förutsättningar att rädda liv i händelse av krig

Aktuellt
Publicerad 2024-03-21

5 mars genomfördes STADSÖ24 – den första krigsledningsövningen i Stockholms stad på årtionden. 30 förvaltningar och bolag, däribland Storstockholms brandförsvar, övade tillsammans för att utveckla stadens förmåga att hantera en situation med krigsfara eller krig.

Mycket har hänt som förändrat omvärldsläget det senaste decenniet. Som konsekvens av bland annat det återuppbygger staden sin del av det civila försvaret, och en del av det är förmågan att organisera stadens verksamheter även i krig.

Den 5 mars övade 30 förvaltningar och bolag inom Stockholms stad sina krigsledningsorganisationer. Totalt deltog närmare 500 personer tillsammans med observatörer från bland annat Försvarsmakten och polisen. Syftet var att genom en lärande övning höja stadens förmåga att kunna agera under höjd beredskap.

– Övningen belyser vikten av förmågan att samverka inom stadens verksamheter och med andra aktörer i det yttersta läget, det vill säga höjd beredskap. Det är för att utveckla de förmågorna tillsammans som vi övar, säger Fredrik Alfredsson, säkerhetsdirektör.

I händelse av höjd beredskap har Storstockholms brandförsvar en mycket viktig roll, bland annat i skyddet av civilbefolkningen där det är räddningstjänsten som räddar människoliv ur de rasmassor, bränder och olyckor som följer i krigets spår. Utöver att hantera fler olyckor än normalt har räddningstjänsten dessutom ett antal tilläggsuppdrag i krig, som till exempel utmärkning och röjning av oexploderad ammunition, indikering och sanering av kemiska och nukleära stridsmedel och transporter av skadade. Det har lett till att Storstockholms brandförsvar arbetar både långsiktigt och brett med frågor kopplade till räddningstjänst under höjd beredskap.

- Vi kan återigen konstatera att Storstockholms brandförsvar har en central roll i det civila försvaret och i Stockholms stads hantering av kriser och ytterst krig. Övningen var ett kvitto på att vi ligger rätt i våra analyser för olika händelseutvecklingar och i vår proaktiva krigsplanering. Det var en mycket bra övning som gav oss nya insikter och kunskaper, säger förbundsdirektör Peter Arnevall.

Under övningen blev det tydligt att ett väpnat angrepp skulle ställa helt andra krav på stadens verksamheter.

– Stockholm ska alltid fungera. I vardag, i kris men också ytterst i krig. Stockholmarna ska känna sig trygga med att staden tar den utgångspunkten på allvar. Vi har en beprövad förmåga att agera i kriser men vid höjd beredskap – alltså vid fara för krig eller i krig – är det särskilt viktigt att vi kan agera som en sammanhållen aktör med både muskler och flexibilitet för att hantera svåra påfrestningar, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör.