Läs mer om vår personuppgiftshantering och kakor här Jag accepterar cookies
Sök
Meny
Brandskydd på fritiden

Dags för sjösättning - minska risken för brand

Våren är här på allvar och båtentusiasterna är ivriga på att sjösätta fritidsbåten. Under vintern har båten kanske stått övergiven men i samband med sjösättningen är det hög tid att kontrollera brandsäkerheten ombord.

Innan sjösättningen är det viktigt att kontrollera fritidsbåtens utrustning som system för gasol, elektrisk utrustning och bränslesystem. Kontrollera också att brandvarnaren och gasolvarnaren fungerar samt att brandsläckarna är trycksatta och mätaren visar grönt.

Gasol ombord

Om du har gasol i båten bör du kontrollera slangar och leta efter torrsprickor. Gör ett täthetsprov genom att trycksätta slangarna och leta efter läckage med läckagetestare eller såpvatten, och byt slangarna om du är det minsta osäker på om de håller tätt. Slangklämmor ska vara i gott skick och åtdragna så att de håller tätt (man kan använda dubbla slangklämmor). 

Gasol är en tung gas som ”rinner” neråt och som kan lägga sig i exempelvis kölsvinet på en båt och lömskt invänta antändning. Därför är det viktigt att ett utrymme för gasol är generöst ventilerat, och gärna avskilt.

Båtbatteri och elektrisk utrustning

Innan du installerar båtens batterier på nytt, passa på att kontrollera så att batterierna är hela och inte har blivit skadade under vinterförvaringen. Ett skadat batteria kan överhettas vid laddning eller drift och då bli en brandfara. 

Bränslesystem

Kontrollera bränslesystemet innan sjösättning för att säkerhetsställa dess funktion och samtidigt leta efter läckor, dåliga kopplingar eller slangar. Kontrollera så att alla slangklämmor är väl åtdragna., framför allt bränsleslangar till motorn. Testa så att de inte lossnar genom att dra och vrida i dem. 

Du ska också säkerhetsställa att bränsletanken och dess packningar och tätningar är hela, och att tanken är hel och inte har rostat sönder någonstans. 

Värmare och motorfläkt

Kontrollera att bränsleslangar till värmare är hela och sitter ordentligt fast med slangklämmor. Om bränsledunkar till värmare eller reservdunkar till båten behöver fyllas så är det bäst att göra det på land/bryggan (och inte i båten) eftersom tunga och antändliga ångor från tankningen då kan lägga sig i båten. Kontrollera även så att fläkten till motorrummet fungerar om du har en sådan.

Säkerhetsutrustning att ha ombord

När båten väl är i sjön och du ska använda den är det viktigt att säkerhetsutrustningen fungerar och är i gott skick. Följande utrustning är bra att ha ombord:  

  • Brandsläckare, båtar under tio meter ska ha minst en tvåkilos brandsläckare och båtar över tio meter ska ha minst två stycken.  
  • Brand- och gasolvarnare 
  • Brandfilt
  • Flytvästar och livboj
  • Nödsignaler